De toenemende druk onder studenten, die kan leiden tot klachten zoals stress en burn-out, komt regelmatig in het nieuws. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe studenten in de veeleisende omgeving van honoursprogramma's geholpen kunnen worden om om te kunnen gaan met deze druk en (meer) welbevinden te ervaren. Dit onderzoek vindt haar theoretische fundatie in het Job Demands-Resources model en de positieve psychologie.

Met een eerste verkennende studie is in beeld gebracht welke persoonlijke hulpbronnen honoursstudenten inzetten om successen te behalen. Deze studie wordt als startpunt gebruikt om (honours) studenten te helpen deze hulpbronnen verder te ontwikkelen en beter in te zetten, om zo met meer welbevinden goed te kunnen (blijven) presteren. 

....met minder druk meer succes

Met een systematische review wordt in kaart gebracht welke interventies hiervoor al worden ingezet binnen het hoger onderwijs. Vervolgens worden middels onderwijskundig ontwerponderzoek bestaande bestaande en nieuwe interventies ingezet binnen het honoursonderwijs en worden de effecten hiervan op welbevinden en prestaties van studenten onderzocht.