Poster iSelf

De mens dient zich staande te houden in een steeds complexer wordende maatschappij. Zelfsturend leren is een voorwaarde om te kunnen functioneren in deze complexe toekomst. Om leerlingen te helpen strategieën voor zelfsturend leren aan te leren, is de rol van de leerkracht cruciaal. Er zijn echter weinig instrumenten voorhanden waarmee gericht gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van zelfsturend leren bij leerlingen. Leerkrachten blijven daardoor soms steken in een goed bedoelde, maar weinig effectieve begeleidingsaanpak.

Vanuit dit knelpunt hebben onderzoekers van het lectoraat, de Open Universiteit en onderwijsprofessionals van negen traditionele vernieuwingsscholen iSelf ontwikkeld. iSelf is een professionaliseringsaanpak waarmee je als leerkracht leert omgaan met kennis over zelfsturend leren. 

Met behulp van ons hands-on boek voor de leerkracht leer je hoe je de ontwikkeling van zelfsturend leren kunt aanleren en op welke wijze je kunt aansluiten op het individu. Er worden leerstrategieën aangereikt om te oefenen en om zelfsturend leren in de eigen lessen te kunnen integreren. De pijlers van iSelf zijn: 1) expliciete instructie van zelfsturend leren, 2) integratie van de instructie van zelfsturend leren in de lesstof en 3) aansluiten op het individu.
Het toepassen van iSelf op de eigen school betekent dat je met en van elkaar leert. Deze insteek houdt in dat collega's elkaar ondersteunen en coachen bij het toepassen van de pijlers die in het handboek worden beschreven. Het is de bedoeling dat lerarenteams uiteindelijk samen leren omgaan met kennis over zelfsturend leren en inzichten zelf toepassen in de les. Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs doet onderzoek naar de effectiviteit van iSelf, biedt scholen ondersteuning en verzorgt trainingen in iSelf. 

Op deze site vind je materialen, voorbeelden van expliciete instructie en mogelijkheden tot het volgen van een iSelf-training door onderzoekers van het lectoraat.