Meetinstrument Brede vorming

Hoe kunnen we brede vorming operationaliseren?

Deze studie gaat na wat er uit onderwijswetenschappelijke literatuur bekend is over hoe we brede vorming in het onderwijs in het algemeen en in het vernieuwend onderwijs in het bijzonder kunnen operationaliseren. Opbrengst zal enerzijds zijn een duidelijke en bruikbare definitie van wat brede vorming behelst - en welke pedagogisch-didactische aspecten hieraan effectief bijdragen - en anderzijds een concrete operationalisatie van het concept brede vorming. Vervolgens wordt een literatuurreview uitgevoerd om bestaande meetinstrumenten (zoals portfolio, essay, eindproduct beoordeling met rubrieken), die passend en geschikt zijn, in kaart te brengen. Ook worden mogelijkheden om hier ICT voor in te zetten onderzocht. 

Studenten met laptop en tablet

Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een instrument, om in vervolgonderzoek na te kunnen gaan in hoeverre er in het vernieuwend onderwijs aandacht wordt besteed aan brede vorming en welk aspecten uit de onderwijsleeromgeving hieraan bijdragen.

Onderzoekers

Laurence Guérin, Annemie Wetzels, René Berends en Patrick Sins