Relatie motivatie en zelfgestuurd leren

Zelfregulerend leren in relatie tot sociaal-contextuele factoren uit de Self Determination Theory

Door Patrick Sins en Veronique Perk

In het onderwijs worden methoden gebruikt om zelfregulerend leren (ZRL) te bevorderen, waarvan de resultaten niet zijn onderzocht of niet eenduidig blijken. Daarom richt dit onderzoek zich op de vraag hoe basisschoolleerkrachten ZRL bij hun leerlingen kunnen bevorderen.

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs

06 - 4661 4492 Profiel