Zelfregulatie binnen W&T-onderwijs

In dit project werken onderwijsprofessionals van acht basisscholen en onderzoekers van Saxion, de Universiteit Twente en de Open Universiteit ontwerpgericht samen aan het ontwikkelen van een gedifferentieerde didactiek voor het bevorderen van zelfregulatie tijdens onderzoekend leren. Deze didactiek wordt geïmplementeerd in een bestaande lessenserie W&T, waarin kinderen in een digitale leeromgeving werken aan onderzoekend leren-opdrachten die voorzien zijn van structuur en ondersteuning op maat. Tevens wordt in een quasi-experimenteel onderzoek onderzocht in hoeverre de ontworpen didactiek effect heeft op de domeinkennis van leerlingen en de kennis en inzicht die ze hebben over de onderzoekend leren-cyclus. Op basis van onze bevindingen leveren we een handboek voor leraren op, waarin we aan de hand van praktische richtlijnen concreet beschrijven hoe gedifferentieerde ondersteuning van zelfregulatie tijdens onderzoekend leren binnen W&T-lessen gerealiseerd kan worden.  Lees meer >>

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs

06 - 4661 4492 Profiel