EFRO Kunstwerken in Control

Kunstwerken in control heeft als doelstelling het in een collectief ontwikkelen van Business Cases t.b.v. systemen voor betaalbaar onderhoud en beheer van kunstwerken vanuit een gecombineerd Smart Maintenance en Internet of Things (IoT) perspectief.

We zien in Oost-Nederland veel (versnipperde) kennis en deeloplossingen op het gebied van sensoring, datavergaring en dataverrijking die enorme kansen bieden voor betaalbaar onderhoud van kunstwerken. In dit cluster gaan we vraag en aanbod gericht bij elkaar brengen.

Civiele techniek

Kunstwerken is een begrip dat wordt gebruikt in de civiele techniek. Onder kunstwerken verstaan we die constructies die nodig zijn voor het verbinden c.q. afscheiden van auto- en vaarwegen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. bruggen, viaducten, aquaducten, keermuren, duikers etc.

Financiering en partners

Partners in het project zijn Twente47 (projectleider), Antea Group/Strukton/Centric, Universiteit Twente, Saxion en World Class maintenance. Daarnaast zijn diverse toepassingspartners betrokken, zoals RWS.

Looptijd

Het project loopt van september 2017 t/m augustus 2020.

Meer informatie EFRO Kunstwerken in Control

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence bij de Academie Creatieve Technologie,

WouterTeeuw_155x155.jpg

Dr. ir. Wouter Teeuw

Professor

06 - 2091 7481 Link
Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bekijk de website