Verschillende brandweerregio’s experimenteren tegenwoordig voorzichtig met het inzetten van onbemande voertuigen voor verkenning en bluswerk in omgevingen die te onveilig zijn voor manschappen. Ondanks de kansen is er redelijk wat weerstand tegen de introductie van dit soort robottechnologie.

In dit project onderzoeken Saxion, De Brandweeracademie, het bedrijfsleven en vijf veiligheidsregio’s waar die weerstand vandaan komt en hoe daar door training en productaanpassingen op ingespeeld kan worden.

Onderwerp

Brandweer, robot, UGV, informatiebehoefte en -visualisatie, virtual reality, telepresence

Doelen/Program objectives

Binnen dit project wordt er vanuit verschillende oogpunten gekeken naar hoe brandweerrobots beter inzetbaar gemaakt kunnen worden, zowel procesmatig als technologisch, zoals het krijgen van de nodige informatie van de robot naar de bestuurder.

Lectoraat Ambient Intelligence kijkt naar de informatiebehoefte van de brandweer en hoe we dit het beste weer kunnen geven in de interface. Om de intuitieve, ervaringsgebaseerde beslissingsprocessen van de brandweer te ondersteunen wordt hiervoor ook gekeken naar virtual reality (VR).

Zie ook: https://www.saxion.nl/onderzoek/smart-industry/mechatronica/firebot

Betrokkenen

Saxion (Mechatronica - lead, Industrial Design, Ambient Intelligence), Brandweeracademie, IFV, iBotics, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Benchmark, Demcon, Robor

Looptijd

2018 – 2020

Meer informatie 

DannyPlass_155x155.jpg

Dr. Danny Plass - Oude Bos

Associate professor

06 -1507 2877 linkedin website
roy-de-kinkelder.jpg

Roy de Kinkelder

Senior Researcher and Project Lead

+31 6 12 00 07 72 linkedin

Financiering

Dit project is mede mogelijk gemaakt door SIA RAAK-publiek