SaxShoe

Loopbeweging meten

Er zijn veel situaties waarin het belangrijk is om de positie en/of de loopbeweging van personen te kunnen meten, zoals voor de brandweer, voor het leger, in de sport of bij revalidatie. In een aantal situaties geldt hierbij de randvoorwaarde dat je geen gebruik kunt maken van bestaande infrastructuren. GPS werkt bijvoorbeeld alleen buiten en is voor veel toepassingen niet nauwkeurig genoeg. Infrastructuur in gebouwen (zoals WiFi) werkt niet altijd bij brand, en bovendien wil je vaak (ambulant) meten in een praktijkomgeving of in een onbekend gebouw, in plaats van in een ‘labomgeving’. Een interessant gegeven is dat de afzonderlijke technieken voor het oplossen van bovenstaande problemen wel bestaan, maar dat nog geen enkele partij deze heeft kunnen integreren in een bruikbaar product. Blijkbaar levert de complexiteit van het onderwerp van dergelijke systemen problemen op.

Schoenzoolsysteem voor situaties zonder standaard infrastructuur

In het SaxShoe-project onderzoeken Saxion, HvA, NHL, Universiteit Twente en het bedrijfsleven hoe je een schoenzoolsysteem kunt ontwikkelen voor het meten en op afstand monitoren van de locatie en het loopgedrag van de gebruiker voor situaties waarin standaard infrastructuur (GPS, WiFi, camera’s) ontbreekt. In het project hanteren we een empirische aanpak. We hebben namelijk geconstateerd dat veel zaken in theorie wel zouden moeten werken, maar dat de praktijk weerbarstig is. Door cyclisch een sensorschoen te ontwikkelen gaan we kennisvragen beantwoorden. Deze (deel)vragen betreffen kennisontwikkeling voor nauwkeurige positiebepaling op basis van inertiële navigatie, en gerelateerde vragen rond communicatie, energievoorziening, de verwerking in een schoen en de werking in praktijksituaties. Op basis van gebruikersfeedback sturen we het onderzoek continu bij (agile development).

Om de aanpak concreet te maken richten we ons in het project SaxShoe op het ontwikkelen van een brandweerlaars, als middel, niet als doel, maar wel als showcase voor de kennisontwikkeling. Onze ambitie is het realiseren van de norm van maximaal 10 meter afwijking na 20 minuten lopen. Hiervoor werken we in het project samen met topbedrijven die gespecialiseerd zijn in sensortechnologie, met andere hogescholen en met bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van schoenen en zolen.

Ontwerpregels voor wearables

SaxShoe levert inzicht, oplossingen en ontwerpregels op voor de problematiek die speelt bij het ontwerpen van wearables voor het meten van locatie en loopgedrag. Voor de technische bedrijven in het project biedt SaxShoe de mogelijkheid om nieuwe markten te openen voor bestaande technologieën. Voor de eindgebruikers, zoals de brandweer, biedt het concrete oplossingen voor bestaande problemen zoals de veiligheid van hulpverleners in gevaarlijke situaties.

Realtime inzicht

Het belangrijkste eindresultaat van het SaxShoe project is de ontwikkeling van een schoenzoolsysteem waarmee je in real-time kan zien waar iemand zich in een gebouw bevindt en hoe deze persoon zich beweegt. De ontwikkeling vindt dan ook plaats op het gebied van

  • hardware (schoen, zool, sensoren, batterijen, enz.)
  • software (embedded algoritmes op de schoen, communicatie met smartphone, data-analyse) en
  • interactie met de gebruiker (visualisatie op smartphone).

Partners SaxShoe

In het SaxShoe-project werkt het lectoraat Ambient Intelligence samen met de Saxion-lectoraten Functional Materials, Industrial Design, Gezondheid en Bewegen, Technology, Health & Care, van de NHL Leeuwarden de lectoraten Computer Vision, Serious Gaming, van de Hogeschool van Amsterdam het lectoraat Fashion & Technology, van de Universiteit Twente de leerstoel Pervasive Systems, Veiligheidsregio Twente (VRT), Thales, Voetencentrum Wender, Roessingh Research &Development, UMCG sportmedisch centrum, Xsens, Mobidot, Hockey 360, FIGO, Evalan, Rikhof electronics, PLT, Neskrid.

Looptijd

Het project SaxShoe loopt van 1 april 2016 t/m 22 juli 2018.

Meer informatie

Het project SaxShoe wordt medegefinancierd door RAAK-mkb.