TFF Event Information System for Military Boekelo

Op de Military van Boekelo, het grootste, jaarlijks terugkerende paarden event in Nederland, wordt op zaterdag de cross-country gereden. Op deze dag zijn er tienduizenden bezoekers die langs het ongeveer 6km lange parcours door het landschap rond Boekelo lopen. Er zijn ongeveer 25 hindernissen in het parcours.

De informatievoorziening over de wedstrijd naar de bezoekers gebeurt met behulp van luidsprekers. Hiertoe zijn langs het gehele parcours kabels (signaal en power) gelegd naar de luidsprekers. Er wordt per combinatie (paard, jockey) verteld hoe die presteert bij een bepaalde hindernis. Tevens zijn bij de meest interessante hindernissen camera's geplaatst ten behoeve van een live uitzending op TV. Deze beelden worden ook op enkele schermen langs het parcours getoond. Naast de hindernissen zijn er ook een aantal horeca tenten langs het parcours opgezet. Hindernissen en horeca zijn punten waar veel mensen samen zijn. Aan de cross-country nemen bijna honderd combinaties deel. De eerste start 's ochtends rond tien uur en de laatste start 's middags na drie uur. Als bezoeker kun je de hele dag langs het parcours aanwezig zijn.

Als paardenliefhebber, lopend langs het parcours, heb je altijd favorieten. Dit kan een favoriete combinatie zijn, maar kan ook een favoriete hindernis zijn. Maar .... een paard is zo weer voorbij, en je blijft ook niet heel lang bij één hindernis staan. Wat je als paardenliefhebber eigenlijk zou willen is:

 • In staat zijn om een paard van je keuze te volgen in het parcours, d.w.z. dat je wilt zien hoe dit paard over hindernissen gaat die op andere plekken zijn dan jij je op dit moment bevindt.
 • In staat zijn om een hindernis van je keuze te volgen, d.w.z. dat je wilt zien hoe verschillende paarden over deze hindernis gaan, waar jij je ook bevindt op dat moment.
 • In staat zijn om allerlei nieuws en wedstrijd statistieken te ontvangen, het liefst ook gepersonaliseerd. 

Bovenstaande content kan ontsloten worden voor het publiek met behulp van een zogenaamd 'Event Infotainment System'. In dit geval is het 'event' de military van Boekelo. Het is de bedoeling dat het publiek met behulp van dit systeem nog meer kan genieten van de cross-country door real-time, gepersonaliseerde informatie te verschaffen over de cross-country.

Het doel van het project kan het beste met een aantal use-cases beschreven worden. Deze use cases laten zien hoe verschillende stakeholders gebruik maken van hetzelfde systeem. De use-cases worden beschreven in volgorde van belangrijkheid c.q. toegevoegde waarde.

Primaire use-case – Intense Military beleving voor bezoekers

Jan bevindt zich aan het begin van het parcours van de cross-country. Hij heeft de Military app op zijn smartphone geïnstalleerd en heeft zich geregistreerd. Hij ziet op het scherm van zijn telefoon welke combinaties er momenteel in het parcours zijn. Hij kan op de plattegrond zien waar ze zich bevinden in het parcours. Jan loopt verder langs het parcours. Na een tijdje krijgt hij een melding dat zijn favoriet paard Zarandasj met jockey Bodine begint aan de cross. Op zijn telefoon ziet hij het icoon van de combinatie verschijnen. Hij klikt op het icoon en selecteert ‘volg combinatie live’. Elke keer als Zarandasj een volgende hindernis nadert trilt zijn telefoon en kan hij real-time zien hoe Zarandasj over de betreffende hindernis springt. Na een tijdje trilt zijn telefoon twee keer ten teken dat Zarandasj daadwerkelijk voorbijkomt in het parcours. Na weer een tijd is Zarandasj gefinished. Jan krijgt de statistieken van de combinatie op zijn telefoon en ziet de plaats in het algemene klassement tot nu toe. Jan komt nu bij hindernis ‘erop en eraf’. Hij vindt dit een interessante hindernis maar hij moet toch doorlopen. Op zijn telefoon klikt Jan op de betreffende hindernis en selecteert de optie ‘volg hindernis live’. Hij krijgt nu telkens een teken als er een combinatie deze hindernis nadert en kan real-time zien hoe deze combinatie over de hindernis gaat.

Secundaire use-case – ‘Doellijn-technologie’ voor de eventing sport

Ton is hoofd van de jury bij de Military Boekelo. Aan hem de taak om zo eerlijk mogelijk toe te zien dat de cross-country volgens de regels verloopt. In voorgaande jaren was hij altijd afhankelijk van de mensen bij de hindernissen die hem vertelden hoe de combinaties over de hindernissen sprongen. Er waren gevallen dat het niet duidelijk was of de combinatie strafpunten moest krijgen of niet. Ton vond dat zeer vervelende situaties omdat het wedstrijdverloop erdoor bepaald werd.

Dit jaar heeft Ton voor het eerst beschikking over live beelden hoe elke combinatie over alle hindernissen gaan. Zo ziet Ton dat Zarandasj op hindernis ‘erop en eraf’ afkomt. Ton ziet dat er een onduidelijkheid is waardoor hij niet direct kan beslissen of de combinatie goed is op die hindernis. Omdat deze beelden opgeslagen worden kan Ton ze nogmaals bekijken, en indien nodig vertraagd en/of versneld afspelen. Hij kan zowel vooruit als achteruit spelen. Hierdoor is Ton in staat om binnen de kortst mogelijke tijd steeds het goede oordeel te vellen.

Tertiaire use-case 1 – Real-time health monitoring voor paarden

Nicole is trainer van Zarandasj en weet precies onder welke fysiologische omstandigheden Zarandasj optimaal presteert. Zij weet wat de opbouw van de hartslag moet zijn en wat de maximale waarde van de hartslag mag zijn om deze optimale prestatie te leveren. Op haar telefoon kan zij real-time zien waar Zarandasj in het parcours is en wat de hartslag is. Ook is gevisualiseerd wat de ideale hartslag zou moeten zijn voor optimale prestatie. Nicole ziet dat de hartslag langzaam hoger wordt dan de ideale hartslag en geeft een bericht aan Bodine door dat ze iets in moet houden. Met behulp van deze real-time wedstrijd informatie is het team in staat om Zarandasj structureel betere tijden te laten lopen.

Tertiaire use-case 2 – Crowd control centraal gecoördineerd

Het bedrijf van Bram is door Military Boekelo ingehuurd om de veiligheid tijdens de cross-country in de gaten te houden. Omdat het event grootschalig is met zijn tienduizenden toeschouwers op de zaterdag van de cross-country, is het een hele uitdaging om te weten waar dingen mis kunnen gaan. Bram heeft echter een beschikking over een nieuw ‘crowd-control systeem’ wat detecteert of en waar op het terrein van de cross-country er een incident plaats vindt. Dit systeem verricht analyses op videobeelden rondom elke hindernis en rapporteert als er een mogelijk incident optreedt en geeft ook aan wat voor soort incident het is. Bram is hiermee in staat om snel en gericht zijn medewerkers aan te sturen die verspreid zijn over het parcours.

Binnen het project onderkennen we op hoog niveau de volgende inhoudelijk onderzoeksthema’s:

 • Draadloos netwerk – Het netwerk zal op draadloze technologie gebaseerd zijn. Het distribueert event informatie tussen de producerende en consumerende entiteiten. Het netwerk omvat een toegangsnetwerk waarmee gebruikers middels hun mobieltjes verbonden zijn, en een backbone netwerk die het transport over het gehele verzorgingsgebied van het event verzorgt.
 • Video – Een kernaspect in het project is het automatisch maken van video opnamen van combinaties bij elke hindernis in het parcours, en het distribueren van deze videobeelden naar geïnteresseerde gebruikers over het draadloze netwerk.
 • Monitoring – Van elke combinatie moet de positie in het parcours, en de hartslag, en mogelijk andere fysiologische aspecten, real-time beschikbaar zijn en gedistribueerd worden naar de entiteiten die hierin geïnteresseerd zijn.
 • Applicaties – Om videobeelden en positie-informatie tezamen met geografische informatie van het parcours beschikbaar te maken voor gebruikers zijn een aantal software applicaties nodig. Denk hierbij onder meer aan een app die op smartphones draait en aan een server applicatie.

De haalbaarheid van een dergelijk EIS wordt gedurende het project aangetoond met een serie demonstrators. De eerste demonstrator zal eenvoudig van opzet zijn. Bij elke volgende demonstrator wordt meer functionaliteit toegevoegd aan het systeem. De demonstrator aan het einde van het project zal zodanig ingericht zijn dat:

 • functionele haalbaarheid van het Military EIS aangetoond kan worden, d.w.z. minimaal de primaire use-case wordt aangetoond;
 • de schaalbaarheid en flexibiliteit van het EIS voor de vorm en omvang van het event terrein wordt aangetoond;
 • de schaalbaarheid van het EIS voor de hoeveelheid event-gerelateerde informatie (video, audio, data) wordt aangetoond;
 • de schaalbaarheid van het EIS voor het aantal gebruikers wordt aangetoond.

De schaalbaarheid aspecten worden niet in absolute zin aangetoond, b.v. er worden niet 60.000 gebruikers aangesloten. Wat wordt aangetoond is dat het systeem in zijn ontwerp en implementatie schaalbaar is.

Het consortium voor het project bestaat uit de volgende partijen, hun rol in het project en meer in het bijzonder t.a.v. het event infotainment system, en hun belangen bij de resultaten van het project.

Partij

Rol

Belang

Military Boekelo

Interne gebruiker van het systeem

Het event infotainment system kan de aantrekkelijkheid van de Military vergroten, en bijdragen in een eerlijke jurering en veiligheid van het event

FIGO

Onder meer leverancier van netwerk nodes

FIGO is geïnteresseerd in het ontwerp en de realisatie van de netwerk nodes en de end-to-end systeem aspecten.

RTV-oost

Externe gebruiker van het systeem

RTV-Oost kan mogelijk de content gegenereerd door het systeem extern distribueren via hun kanalen. Hiermee is een totaal nieuwe, gepersonaliseerde manier van ontsluiten van Military informatie mogelijk.

Thales Nederland

Technologie partner

Thales is geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling van de kennis en technologie die zij in het project inbrengt en die in het project ontwikkeld wordt.

Saxion

Kennisinstelling

Toegepast onderzoek verrichten wat interessant is voor gebruikers, en waaraan veel studenten kunnen meewerken.

 

Looptijd

Het project start op 1 september 2018 en loopt tot en met de Military van 2020.

Unique selling points

Het event infotainment systeem wat binnen dit project ontworpen en gerealiseerd wordt heeft de volgende unieke waarde:

 • het systeem draagt bij aan vergroting van pleasure (bezoekers), fairness (wedstrijdjury) en crowd control (beveiligers) van het event
 • het systeem kan volledig geautomatiseerd real-time video opnamen van het event maken, dus zonder cameramannen
 • het systeem kan videobeelden naar grote aantallen gebruikers distribueren
 • standaard nodes vormen automatisch onderling het systeem zonder dat power- en datakabels nodig zijn
 • het systeem is flexibel en schaalbaar voor events van elke geografische vorm en omvang middels geschikte plaatsing van de nodes
 • de CAPEX van het systeem is laag door gebruik van COTS hardware en open-source software
 • de OPEX van het systeem is laag door gebruik van gratis communicatie (geen 4G/LTE)

Meer informatie

Dit onderzoekproject wordt gefinancierd door TechForFuture, bekijk de website voor meer informatie. 

Contact

JanLaarhuis_155x155.jpg

Dr. ir. Jan Laarhuis

Company Professor (Thales)

088 - 019 1047 LinkedIn