Bij Scania wordt er gebruik gemaakt van de MATT-bank om de vrachtauto’s te testen. De MATT zoals ze afgekort worden genoemd, wordt gebruikt voor iedere vrachtauto die geproduceerd is. Onder andere worden er tests uitgevoerd voor remmen ABS en EBS en een rol test bij verschillende snelheden. Met deze methode van testen hoeft de vrachtauto niet meer naar buiten gereden te worden en wordt de tijd benodigd voor testen met tientallen minuten ingekort. Dit project richt zich op een vroegtijdig signaleren van het optreden van defecten aan de MATT.

Automatisch systeem

Doordat de banken verouderen en steeds intensiever gebruikt worden, neemt de kans op stilstand toe en de gevolgen daarvan worden groter. Een oplossing is om alle benodigde onderdelen op voorraad te leggen, maar dat is zeer kostbaar. Voor bepaalde onderdelen is de levertijd ook enkele weken, waardoor er bij een optredend defect en de inzet van een reserveonderdeel, er een aantal weken niets op voorraad is. Als ideaal beeld is een automatisch systeem dat op basis van bepaalde meetbare eigenschappen meldt aan de technische dienst dat er binnen bijvoorbeeld 8 weken bepaalde acties (vervangingen) benodigd zijn. Er kan dan op tijd worden ingegrepen en het bestellen van onderdelen (spare parts) wordt tijdig in gang gezet. Daarmee wordt een just-in-time situatie gecreëerd, en liggen er geen kostbare onderdelen op voorraad.

Concreet predictive onderhoudsconcept

De huidige status van onderhoud is op het niveau van planning en correctief onderhoud en het streven is te komen tot een concreet predictive (voorspellend) onderhoudsconcept. In deze pilotstudy gaan we de haalbaarheid van een dergelijk onderhoudsconcept onderzoeken. Eindresultaat van dit project is een proof-of-concept dat aantoont wat de potentie is van het op basis van data voorspellen van benodigd onderhoud voor de MATT bank bij Scania.

Financiering en partners

Dit project wordt gefinancierd door TechForFuture (TFF). Partners zijn Scania Production Zwolle B.V., IJssel Predictive Maintenance, Universiteit Twente, Windesheim, Saxion

Looptijd

Het project loopt van september 2017 t/m juli 2018.

Meer informatie TFF Scania MATT bank

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence bij de Academie Creatieve Technologie.

WouterTeeuw_155x155.jpg

Dr. ir. Wouter Teeuw

Professor

06 - 2091 7481 Link