Onderzoekers lectoraat aan tafel

Intimiteit en Seksualiteit in de Ouderenzorg

Ontwikkeling van een persoonsgerichte methodiek die zorgprofessionals ondersteunt bij het bieden van zorg aan ouderen en hun naastbetrokkenen betreffende intimiteit en seksualiteit.

Hoe maak je Intimiteit en Seksualiteit bespreekbaar in de ouderenzorg? 

Als ontwerpers gaan we het liefst direct in gesprek met gebruikers. Maar hoe doe je dat als het gaat om een onderwerp waar men niet zomaar met een vreemde (ontwerper) over praat?

Binnen het RAAKproject ‘Intimiteit en Seksualiteit in de ouderenzorg’ werken we samen met Saxion lectoraat Verpleegkunde, Solis, Vilans, Rutgers, Panton en Dialogue Trainer aan een methodiek die ouderen, naasten en zorgprofessionals helpt te praten over intimiteit en seksualiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het verpleeghuis van Zorggroep Solis en binnen de thuiszorg.

Om de methodiek op een gebruikersgerichte manier te ontwerpen experimenteren we met nieuwe manieren om inzicht te krijgen in ervaringen van gebruikers. Naast reguliere interviews en focusgroepen zetten we ook brievenbussen neer. Door middel van ansichtkaarten met scenario’s en stellingen kunnen gebruikers (anoniem) aangeven hoe ze nu over intimiteit en seksualiteit denken en hoe de gesprekken hierover met naasten en zorgprofessionals momenteel verlopen. 

Deze inzichten vormen input voor co-designsessies waarin we samen met studenten, onderzoekers, ouderen, naasten en zorgprofessionals nieuwe oplossingen gaan bedenken en uitwerken.

De ontwikkelde methodiek zal worden getest binnen vijf zorgorganisaties: Solis, TriviumMeulenbeltZorg, Livio, Zorgspectrum Het Zand en ZuidOostZorg. Het onderzoek duurt twee jaar en de ontwikkelde methodiek wordt geïmplementeerd binnen het onderwijs van Saxion en het ROC van Twente. 

Jos Thalen.jpg

Jos Thalen

Associate Lector Mens in Ontwerp

linkedin
Karin Overbeek.jpg

Ing. Karin Voortman-Overbeek

Onderzoeker

linkedin