Bannerfoto verhalen vertellen met data

Verhalen vertellen met data

Het vergroenen van binnensteden en wijken die van het gas af moeten. Beide zijn voorbeelden van lastige opgaves waar overheden mee te maken hebben. Het betrekken en activeren van burgers is een cruciaal puzzelstukje binnen deze complexe puzzel. Gebleken is dat datavisualisaties een belangrijke rol kunnen spelen om deze burgers in standje actie te zetten. Nu is het alleen vaak zo dat de data in een vorm gegoten wordt dat ver van de leefwereld van burgers afstaat of onbegrijpelijk is voor personen met een lage datageletterdheid. Dit resulteert in dat de visualisaties weinig tot geen effect hebben. In Verhalen vertellen met data wordt een gereedschapskist ontwikkeld met daarin begrijpelijke en aansprekende visualisaties die echt een verschil maken bij het oplossen van complexe uitdagingen.

Gemeentelijkbeleid wordt steeds belangrijker om verschillende duurzaamheidsdoelen te vertalen naar concrete actie: wijken gaan van het aardgas af om CO2-besparingen te realiseren, binnensteden vergroenen om klimaatbestendig te worden, etc. Deze duurzaamheidsvraagstukken zijn ‘wicked problems’ die vragen om een beleidsproces dat anticipeert op onvoorziene omstandigheden en dat inwoners een belangrijke rol geeft. Voor zowel beleidsproces als inwonerpartcipatie zijn geloofwaardige en begrijpelijke data en informatie die passen bij de leefwereld van de betrokkenen een vereiste. Echter, de datageletterdheid van een deel van de inwoners is beperkt: ze hebben moeite om visualisaties van complexe duurzaamheidsinformatie te interpreteren.

Gemeenteprofessionals worden hiermee voor een dubbele uitdaging gesteld. Enerzijds is het een probleem dat gemeenten slechts een groep ‘usual suspects’ kunnen bereiken voor de totstandkoming en uitvoering van duurzaamheidsbeleid, wat het draagvlak ondergraaft. Anderzijds ontbreekt het bij bestaande visualisaties van duurzaamheidsinformatie aan discussiemogelijkheden en zijn ze te complex voor inwoners meteen beperkte datageletterdheid. Deze dubbele uitdaging maakt het bijzonder lastig om een participatietraject op te zetten waarin een diverse groep inwoners wordt bereikt en waarin datavisualisaties die uitnodigen tot het uitwisselen van perspectieven een rol spelen.

Doel : 
Het project beoogt een die in samenwerking met drie gemeenten en hun inwoners ontwikkeld wordt. In de toolbox zijn enthousiasmerende en eenvoudig te begrijpen datavisualisaties terug te vinden die gemeentes kunnen inzetten om inwonerparticipatie op het gebied van duurzaamheid teweeg te brengen.

Betrokkenen:

 • Gemeente Almelo

 • Gemeente Apeldoorn

 • Gemeente Zwolle

 • Gemeente Enschede

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Hoorn

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Eindhoven

 • Antea Group

 • Atos

 • Esri

 • XR-lab

 • Universiteit Utrecht

 • ROC van Twente

 • VNG

 • European Institute for Participatory

Looptijd:
2021 - 2023

Subsidie:
Raak-publiek

Meer informatie/contact

foto-meike (1).jpg

Meike Kolk

Onderzoeker

linkedin