Breakthrough in polycotton recycling

Breakthrough in polycotton recycling

Projectdoel

Het project Breakthrough in polycotton recycling is gestart om de steeds groter worden afvalberg van polyester/katoen mengsels, om te zetten in nieuwe waardevolle grondstoffen.

Het lectoraat onderzoekt gezamenlijk met de Hogeschool NHL Stenden en zeven MKB bedrijven hoe polyester/katoen mengsels efficiënt en ecologisch gescheiden en in zuivere fracties gerecycled kunnen worden. Het doel is dat de gewonnen grondstoffen gebruikt kunnen worden voor hoogwaardige toepassingen van dezelfde kwaliteit. Hierdoor kan de kringloop voor deze materialen worden gesloten.

Looptijd

Het project loopt van oktober 2019 t/m oktober 2021.

Meer informatie project breakthrough in polycotton recycling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jens Oelerich.

Partners en subsidieverleners

Regieorgaan SIA.jpg

Regieorgaan SIA