Going Circular, Going Cellulose (GC)2

Duurzaamheid en circulaire economie zijn belangrijke thema's in de textiel- en kledingketen. Veel bedrijven willen duurzamere producten maken, maar weten niet hoe. Duurzaamheid vraagt om een circulaire supply chain, waarin heel andere normen en waarden gelden dan in de lineaire productieketen.

gc2 map bewerkt positioning.jpeg

In het RAAK-MKB project Going Eco, Going Dutch (GEGD) is een start gemaakt met het ontdekken van de mogelijkheden en moeilijkheden van een circulaire textiele supply chain. Dit is gedaan door te onderzoeken of een circulaire supply chain opgezet kon worden rond lokaal geproduceerde duurzame vezels. In GEGD is hiermee een goede start gemaakt, onder meer resulterend in het ontstaan van een interactief proces van co-creatie. Maar in dit onderzoek konden niet alle methodologische aspecten van een dergelijk proces onderzocht worden.

Projectdoel

In Going Circular, Going Cellulose (GC)2 wordt onderzocht wat effectieve ontwikkelmethodes zijn binnen een circulaire supply chain. In dit onderzoek passen we door middel van een interactief co-creatie-proces het technisch ontwerp van garens (op basis van duurzame cellulosevezels, zoals gerecycled katoen en hennep) en weefsels (functionaliteit van de duurzame materialen) aan. Het doel is deze te laten voldoen aan de wensen en eisen van ontwerpers van textiele eindproducten. De ontwerpers hebben een belangrijke rol in het breed toegankelijk maken van de duurzame producten door het esthetisch ontwerp van de producten. Daarnaast is het voor ontwerpers van groot belang om meer technische materiaalkennis te ontwikkelen en in een vroeg stadium betrokken te zijn bij materiaalontwikkeling; dit is essentieel voor een daadwerkelijk circulair ontwerpproces.

Door onderlinge interactie tussen alle stakeholders in de supply chain, kan het technisch ontwerp het esthetisch design versterken en omgekeerd. Het onderzoek zal zich richten op de wijze waarop de stakeholders in de circulaire supply chain met elkaar moeten samenwerken en welke kennis ze moeten uitwisselen om deze synergie ook daadwerkelijk te realiseren.

Looptijd

Het project (GC)2 loopt van februari 2018 t/m augustus 2020.

GC2-1.jpeg GC2-3.jpeg GC2-2.jpeg

E-book Going Circular, Going Cellulose

Dit e-book is mede tot stand gekomen door SIA financiering betreffende het project Going Circular, Going Cellulose (GC)2 Top Up.

Meer informatie project Going Circular, Going Cellulose (GC)2

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theresia Grevinga of Ger Brinks.

Partners en subsidieverleners

Logo Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA

Website
Enschede textielstad.jpg

Enschede textielstad

Permess international.jpg

Permess International

JB Textiles.jpg

JB Textiles