Het SIA-RAAK project Going Eco, Going Dutch levert een bijdrage aan de verduurzaming van de textielketen door regionale bedrijven te laten samenwerken met kennisinstellingen als Saxion, ArtEZ en Alcon Advies om zo lokaal geproduceerde vezels te verwerken tot garens, weefsels en breisels.

Deze worden vervolgens ontwikkeld tot hoogwaardige producten voor de mode- en interieurbranche en leveren zo een bijdrage aan het opzetten van een circulaire textielketen.

Deelnemers Going Eco, Going Dutch

De deelnemende bedrijven binnen het project zijn:

 • Het innovatiecentrum Texperium, 
 • Textielproducent Stexfibers
 • De Reuver Breifabriek
 • Van den Acker Textielfabriek
 • Producent I-did
 • Merkbedrijven:
  • Beddinghouse
  • Collectie MeH/ ’t Niejboer
  • Maison the Faux
  • Moyzo
  • Tous les Chéris
 • Provincie Gelderland.
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_32a.jpg

Het project zal laten zien dat duurzame en lokale productieketens kunnen leiden tot aantrekkelijk, hoogwaardige, milieuvriendelijke en duurzame textiele producten.

Aantrekkelijke, hoogwaardige, milieuvriendelijke en duurzame textiel

Het project zal laten zien dat duurzame en lokale productieketens kunnen leiden tot aantrekkelijk, hoogwaardige, milieuvriendelijke en duurzame textiele producten. Hoogwaardig qua kwaliteit en uitstraling, milieuvriendelijk vanwege de lage milieubelasting van de materialen en productieprocessen en duurzaam vanwege de goede arbeidsomstandigheden (ook social return door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de toegevoegde waarde van de producten.

Upcycling van gerecycled textiel

Binnen Going Eco, Going Dutch wordt er gericht op upcycling van gerecycled textiel in combinatie met alternatieve vezels zoals hennep, vlas en wol, en lokaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. In tegenstelling tot downcycling, waarbij afgedankte materialen en producten worden omgezet in materialen van een mindere kwaliteit, gaat het bij upcycling om het verkrijgen van een meerwaarde van de nieuw te ontwikkelen producten.

Er wordt uitgegaan van de noodzaak tot het opzetten van een circulaire textielketen. Tevens wordt er gekeken om meer inzicht te krijgen in de rol van elke stakeholder in de textiel-kledingketen, het opzetten van een lokale textielproductie is essentieel in deze. Kunnen deze lokale alternatieve vezels ook concurreren met de meer bekende en gebruikte vezels? Er zal materiaal geproduceerd worden waarmee studenten van de kennisinstellingen in samenwerking met de deelnemende bedrijven, zoals de mode labels en textielproducenten, nieuwe modeproducten ontwikkelen.

Rol ontwerpers

Belangrijk is de rol van de ontwerpers in de keten; welke relatie hebben zij tot de markt en kunnen zij vanuit deze rol onderzoeken hoe de geproduceerde producten het best in de markt gezet kunnen worden. Belangrijk is dus om de marktvraag goed in kaart te brengen. Welke behoefte is er vanuit de consument op dit moment aan duurzaamheid? Wil de consument op de hoogte zijn van het feit dat zij een product kopen wat duurzaam is geproduceerd? Hoe verkrijgen we een betaalbaar duurzaam product met een goede kwaliteit en hoe kan dit het beste gecommuniceerd worden in een merk?

Studenten geven presentatie

Resultaten

De prototypes en concrete resultaten van het project Going Eco, Going Dutch zullen zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in de mode- en interieur wereld. Dit zal onder andere getoond worden op een modeshow tijdens het Arnhem Fashion Festival, Amsterdam Fashion week en/of de modeweek in Berlijn, deze richt zicht met name op duurzaamheid. Daarnaast zal de opgedane kennis internationaal gepresenteerd worden op congressen en symposia, publicaties in vaktijdschriften en modebladen. Ook zullen de resultaten toegepast worden in de onderwijsprogramma’s van de deelnemende kennisinstellingen.

Looptijd

Het project Going Eco, Going Dutch loopt van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theresia Grevinga of Ger Brinks: