Embedded elektronica wordt een steeds grotere factor in onze leefomgeving. Consumenten ervaren het gemak en zien het voordeel dat “Internet of Things” (IoT) kan opleveren.

De elektronische componenten en stroom- en datageleiders moeten echter geïntegreerd zijn in het product. Dit levert bijzondere uitdagingen aan textiel, juist vanwege de flexibiliteit en robuustheid als kerneigenschappen van dit materiaal. ‘Als de omgeving digitaliseert, welke rol kan interieurtextiel hier dan in spelen?’ vroegen textielbedrijven ons. Misschien een niet voor de hand liggende vraag, maar wel een hele relevante. Textiel heeft een grote potentie als IoT-platform, alleen is dat nooit gerealiseerd. De voornaamste belemmering ligt in de wijze waarop textiel wordt gemaakt, bewerkt en gefunctionaliseerd.

Projectdoel

Nieuwe ontwikkelingen in kleinschalige textielproductie, toenemende kennis over geleidende materialen, experimenteel onderzoek naar 3D-geprinte connectoren en de ontwikkeling van ingeweven sensoren en actuatoren maakt dat we goede kansen zien voor de digitalisering van textiel. Wij gaan daarom onderzoek doen naar de opbouw van het textielgrid, de wijze waarop geleidende materialen verwerkt kunnen worden óp en ín het textielgrid en methodes om digitaal textiel te kunnen produceren.

Daarnaast zijn er ook knelpunten in de productieketen die deze technologische toepassing van embedded elektronica in textiel niet eenvoudig maken. Juist vanwege de vele productiestappen en de grote afstand tussen spinnerij en confectioneur, is systeemintegratie van groot belang. Echte, breed toegepaste embedded elektronica noodzaakt tot integratie over de hele keten. Dat betekent dat alle ketenpartijen samen moeten komen om resultaat te krijgen. Met dit consortium hebben we dan ook een groep samengesteld met bedrijven uit elke fase van de productie.

Looptijd

Het project loopt van oktober 2019 tot oktober 2023

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorrit de Jong.

Partners en subsidieverleners

 • RAAK-PRO
 • Fontys hogeschool
 • Schmits Chemical Solutions
 • Tanatex
 • Low & Bonar
 • SPGPrints
 • Ten Cate Outdoor Fabrics
 • Luminis
 • InnoVisser
 • Thales
 • ItoM
 • Elitac
 • Artex
 • Modint