Student maakt filmopname van andere student

Produceer in twintig weken jouw eigen film

Iedere dag maken wij gebruik van audiovisuele communicatie. Deze mediaconsumptie en –creatie zal aankomende jaren alleen maar toenemen, waardoor ook de vraag naar audiovisuele storytellers sterk zal groeien. In twintig weken gaan de studenten een bioscoopwaardig film maken waar iedere stap van het film maken doorlopen wordt. Aan de basis hiervan staan de wetmatigheden van visuele storytelling.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Daan Christenhusz
 • Code

  M.1165

 • Start

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Enschede

 • Minor Type

  A: Toegankelijk voor alle hbo-opleidingen, mits er geen overlap is met je huidige opleiding

 • Doelgroep

  Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

De minor is opgedeeld in drie verschillende fases die ruwweg bestempeld kunnen worden als pré-productie, productie en post-productie.

Fase 1: Je ontwikkelt een eigen idee en werkt dit individueel, onder begeleiding, uit tot een treatment. Aan het eind presenteer je dit treatment en krijg je een individuele beoordeling. Daarbij kijken we naar narratieve structuur, opbouw, plot en verfilmbaarheid. We selecteren de beste scenario’s, die vormen de basis voor fase 2. 

Fase 2:  Deze fase start met het vormen van groepen die de productie van één van de gekozen scenario’s voor hun rekening nemen. Je volgt werkcolleges over specifieke specialismen zoals productie, storytelling, cameravoering, audiodesign, opname, acteursregie, montage en nabewerking. In deze weken focus je je op het samenwerken in een groep om tot het maximaal haalbare resultaat te komen. Jullie worden hier als groep beoordeeld op de productie. Hierbij kijken we naar planning, efficiëntie, haalbaarheid en de kwaliteit van het bronmateriaal.

Fase 3: De laatste fase van de minor is een individueel en team traject waarin je met het opgenomen materiaal aan de slag gaat. Je levert een eigen montage van de film op, waar jullie samen het materiaal voor geschoten hebben. Na een viewing van deze individuele montages maken jullie gezamenlijk een definitieve montage en voorzien deze van nabewerking. De individuele montages beoordelen we individueel, de uiteindelijke versie beoordelen we in teamverband.

Naast de drie productiefases bieden we een leerlijn filmanalyse aan waarbij je iedere week, onder begeleiding, een film analyseert. Diverse onderwerpen komen aan bod die ruwweg gelijkliggen aan de fase van het productieproces. Daarbij maak je in de laatste weken een eigen analyseen presenteer je deze.

Ruwweg ziet de opbouw van de minor er als volgt uit.

Wekelijkse lesmomenten

 • Algemeen lesblok 1 – 4 lesuren
 • Algemeen lesblok 2 – 4 lesuren
 • Filmanalyse – 2 lesuren
 • Audiodesign – 2 lesuren

De overige uren worden ingevuld door zelfstudie, huiswerk en productionele taken.

De doelgroep van deze minor bestaat uit studenten die een grote passie hebben voor het vertellen van verhalen en het maken van audiovisuele producten. Je denkt in beeld en audio, grijpt iedere mogelijkheid aan om video’s te maken en hebt de behoefte je in dit vakgebied te verdiepen.

We verwachten van jou:

 • dat je gemiddeld veertig uur per week besteedt aan deze minor (dit is in lijn met het totaal te behalen EC’s);
 • dat je toegang hebt tot een computer waarop minimaal HD-video's gemonteerd kunnen worden;
 • dat je in het bezit bent van een licentie voor montagesoftware, zoals bijvoorbeeld Adobe Premiere Pro;
 • dat je voldoende opslagruimte hebt voor het werken met ruwe HD-videobestanden (minimaal 2 TB).

Toelating via selectieprocedure
Toelating tot de minor verloopt via een selectieprocedure waarbij minimaal twee docenten aan de hand van een motivatiebrief beoordelen of je toegelaten wordt. We vragen je in de motivatiebrief minimaal onderstaande punten op te nemen:

 1. reden/motivatie voor deelname aan deze minor;
 2. eventuele ervaring en kennis op het gebied van AV-productie;
 3. eventuele ervaring en kennis op het gebied van Storytelling.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en mogen ingezonden worden vanaf maandag 12 februari 2024, 12.00 uur. Je mailt je motivatiebrief naar: d.m.a.christenhusz@saxion.nl. Wij streven ernaar dat we uiterlijk vrijdag 8 maart je aanmelding beoordeeld hebben. Alleen bij een positieve beoordeling word je ingeschreven voor deze minor.

Waarom deze minor?
Iedere dag maken wij gebruik van audiovisuele communicatie. Deze mediaconsumptie en –creatie zal aankomende jaren alleen maar toenemen, waardoor de vraag naar goed opgeleide audiovisuele storytellers sterk groeit.

De beoordeling van de minor gaat in zes verschillende onderdelen van 5 EC. Je moet ieder onderdeel met een voldoende afronden voor het verkrijgen van de bijbehorende studiepunten. De onderdelen zien er als volgt uit:

 1. Treatment | Individueel – 5 EC
 2. Scenario & Footage | Groep – 5 EC
 3. Productieboek | Groep  – 5 EC
 4. Ruwe montage | Individueel – 5 EC
 5. Eindmontage | Groep – 5 EC
 6. Filmanalyse | Individueel – 5 EC

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids