Student maakt filmopname van andere student

Werk twintig weken aan jouw eigen film

Iedere dag maken wij gebruik van audiovisuele communicatie. Deze mediaconsumptie en –creatie zal aankomende jaren alleen maar toenemen, waardoor ook de vraag naar audiovisuele storytellers sterk zal groeien. In twintig weken gaan de studenten een bioscoopwaardig film maken waar iedere stap van het film maken doorlopen wordt. Aan de basis hiervan staan de wetmatigheden van visuele storytelling.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Daan Christenhusz
 • Code

  M.1165

 • Periode

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Enschede

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

De minor is opgedeeld in drie verschillende fases die ruwweg bestempeld kunnen worden als pré-productie, productie en post-productie.

 • Fase 1: Pré-productie
  Je schrijft individueel, onder begeleiding, een treatment. Aan het eind presenteer je je treatment en wordt dit individueel beoordeeld. Daarbij kijken we naar narratieve structuur, opbouw, plot en verfilmbaarheid. De beste scenario’s worden geselecteerd en vormen de basis voor fase 2. 
 • Fase 2: Productie
  Jullie vormen groepen die de productie van één van de gekozen scenario’s voor hun rekening nemen. Er zijn werkcolleges voor specifieke specialismen zoals productie, storytelling, cameravoering, opname, acteursregie, montage en nabewerking. In deze weken focus je ook op het samenwerken in een groep om tot het maximaal haalbare resultaat te komen. Jullie worden als groep beoordeeld op de productie. Hierbij kijken we naar planning, efficiëntie, haalbaarheid en de kwaliteit van het bronmateriaal.
 • Fase 3: Post-productie
  De laatste fase is een individueel en team traject waarin je met het opgenomen materiaal aan de slag gaat. Je levert een eigen eerste (ruwe) montage van de film op waar jullie samen het materiaal voor geschoten hebben. Na een viewing van deze individuele montages maken jullie gezamenlijk een definitieve montage, voorzien van nabewerking. De individuele montages worden individueel beoordeeld, de uiteindelijke versie wordt in teamverband beoordeeld.

Naast de drie productiefases is er een leerlijn filmanalyse waarbij je iedere week, onder begeleiding, een film analyseert. Diverse onderwerpen komen aan bod die ruwweg overeenkomen met de fase van het productieproces.

Globaal ziet de opbouw van de minor er als volgt uit. Daarnaast organiseren we gastlessen met specialisten uit de praktijk.

Fase 1 (Pré-productie) Aantal uren Timing Extra informatie
Contacturen 5 per week Start van de week 4 uur instructie
Contacturen 5 per week Eind van de week 2 uur instructie
2 uur feedbacksessie
Begeleiding buiten contacturen 2 per week Wisselend Consultatie
Toetsing (script / scenario) 60 totaal    

 

Fase 2 (Productie) Aantal uren Timing Extra informatie
Contacturen 5 per week Start van de week 5 uur instructie
Contacturen 5 per week Eind van de week 3 uur instructie
2 uur feedbacksessie
Begeleiding buiten contacturen 2 per week Wisselend Consultatie
Toetsing (productieboek en ruw videomateriaal) 250 totaal    

 

Fase 3 (Post-productie) Aantal uren Timing Extra informatie
Contacturen 4 per week Start van de week 4 uur instructie / feedbacksessie
Contacturen 2 per week Eind van de week 2 uur feedbacksessie
Begeleiding buiten contacturen 4 per week Wisselend Consultatie
Toetsing (gemonteerde film) 200 totaal    

De beoordeling van de minor gaat in zes verschillende onderdelen van 5 EC. Je dient elk onderdeel met een voldoende af te ronden voor het verkrijgen van de bijbehorende studiepunten. 

 1. Treatment – Individueel – 5 EC
 2. Scenario & Footage – Groep – 5 EC
 3. Productieboek – Groep  – 5 EC
 4. Ruwe montage – Individueel – 5 EC
 5. Eindmontage – Groep – 5 EC
 6. Filmanalyse – Individueel – 5 EC

De doelgroep van deze minor is studenten die een grote passie hebben voor het vertellen van verhalen en het maken van audiovisuele producten. Studenten die denken in beeld en audio, die iedere mogelijkheid aangrijpen om video’s te maken en de behoefte hebben om zich in dit vakgebied te verdiepen.

 • Creative Business (Hogeschool Saxion en Hogeschool van Amsterdam)
 • Cross Media Design (Artez)
 • Creative Media and Game Technology (verschillende hogescholen)
 • Audiovisual Media (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 • Communication & Multimedia Design (verschillende hogescholen)
 • Film en Audiovisuele Media (Dutch Filmers Academy)
 • Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie (Fotovakschool)

Deze verdiepende minor vereist aantoonbare kennis van audio- en video-opnames en montagesoftware (je beheerst de basis van videoproductie). Aantoonbare kennis is bijvoorbeeld en bij voorkeur het curriculum van de opleiding die je volgt.

Je besteedt gemiddeld veertig uur per week aan de minor (dit is in lijn met het totaal te behalen EC’s). Daarnaast verwachten we van je dat je toegang hebt tot een computer waarop gemonteerd kan worden en dat je in het bezit bent van montagesoftware (bijvoorbeeld Adobe Premiere Pro).

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids