digital revolution.jpg

Samenwerken aan actuele vraagstukken op het snijvlak van veiligheid, security en recht

De digitalisering van de samenleving gaat snel en biedt veel kansen. Maar door de digitalisering ontstaan ook nieuwe (veiligheids)risico’s. Denk hierbij aan cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag en de schade hiervan voor individuen, organisaties en de samenleving. De digitalisering is vervlochten geraakt met het hart van onze samenleving en daarmee ook met onze veiligheid. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat we in onze samenleving in te maken krijgen met vraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek op de snijvlakken van veiligheid, gedrag, recht en ethiek.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-Student
 • Code

  M.1280

 • Start

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Apeldoorn

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

In deze minor gaan we nader in op verschillende aspecten van digitalisering en cybercriminaliteit, online schadelijk gedrag en de impact daarvan op de veiligheid van en in de samenleving. Op welke wijze ontstaat cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag en hoe kunnen we burgers en organisaties daar tegen beschermen?

Onderwerpen die daarbij onder andere aan bod komen zijn:

 • het ontstaan van nieuwe vormen van online criminaliteit door digitalisering;
 • het ontstaan van nieuwe vormen van online schadelijk gedrag door digitalisering;
 • de juridische mogelijkheden om cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag aan te pakken;
 • menselijk gedrag en drijfveren van gedrag in een gedigitaliseerde omgeving;
 • daderschap van cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag;
 • het helpen van doelgroepen en individuen in de samenleving zich (beter) te beschermen tegen slachtofferschap van cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag;
 • het versterken van beschermende structuren en -culturen in organisaties tegen cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag.

De minor omvat 30 EC en duurt twee kwartielen. De ‘kapstok’ vormt het project waarbij studenten vanuit verschillende opleidingen samen aan een praktijkopdracht werken, onder begeleiding van onderzoekers van het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (10EC).

De verdiepende vakken (4 x 5EC) worden verzorgd door docenten van de opleidingen IVK/SEC en HBR. Daarnaast nemen partners uit het werkveld deel aan het onderwijs dat wordt verzorgd, waaronder de politie(academie), cyber securitybedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en het Openbaar Ministerie.

De vier verdiepende vakken zijn:

 • Cybercriminaliteit, digitalisering en recht
 • Cybercriminaliteit en online schadelijk gedrag
 • Cyberweerbaarheid van individuen en kwetsbare groepen
 • Cyberweerbaarheid van organisaties: governance & organisatiecultuur

Deze verbredende minor is bedoeld voor voltijdstudenten die nieuwsgierig zijn naar het ontwikkelen van oplossingen voor complexe, multidisciplinaire, maatschappelijke vraagstukken (‘wicked problems’) op de snijvlakken van digitalisering, cybercriminaliteit, gedrag van mensen en organisaties en de juridisch-ethische vragen die hierbij spelen. De minor wordt gegeven op de locatie van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn waar hogeschool Saxion intensief samenwerkt met o.a. de Politieacademie, Universiteit Twente en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Je wordt getoetst aan de hand van een combinatie van toetsvormen: (formatieve) kennistoetsen,  een assessment, presentatie(s) en een onderzoeksverslag of portfolio.