Studenten overleggen in een industrieel gebouw

Ontwerp duurzame energiesystemen voor gebouwen

Ben je begaan met de inzet van hernieuwbare energiebronnen, het energiegebruik van gebouwen en een gezond en comfortabel binnenklimaat in deze gebouwen? In deze minor draait het om installaties. Je leert veel over een duurzame, slimme energievoorziening in woongebouwen en kantoren, daarnaast los je vraagstukken op voor/bij installatiebedrijven.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Bram Entrop
 • Code

  M.1271

 • Periode

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Enschede

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

De inzet van fossiele brandstoffen wordt vanwege schaarste en milieu-impact sterk gereduceerd, terwijl klimaatverandering en gebruikers van gebouwen hoge eisen stellen aan comfort en binnenklimaat. Deze minor geeft je inzicht in hoe op innovatieve wijze gebouwgebonden installaties helpen om beide opgaven te verwezenlijken. Je leert hoe je als toekomstige professional een bijdrage kan leveren aan de sector die verantwoordelijk is voor deze installaties. Je bestudeert theorie en daarnaast laten we je, in nauwe samenwerking met installatiebedrijven in Overijssel, graag met één been in de praktijk staan.

De minor is één geheel van 30 EC op basis van een portfolio principe en bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel ligt de nadruk op informatie, kennis, handvatten en de kennismaking met gebouwgebonden installaties. Het tweede onderdeel is een praktijkopdracht vanuit en in samenwerking met installatiebedrijven, waaraan je werkt in groepsverband.

Deze minor is geschikt voor voltijd studenten bouwkunde, civiele techniek, industrieel productontwerp, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische natuurkunde of technische informatica.

De minor is één geheel van 30 EC op basis van een portfolio principe, met één eindcijfer, gebaseerd op de twee hoofdonderdelen.

Voor het eerste onderdeel krijg je individueel een cijfer. In een toets worden rekenvaardigheid, begrippenkennis en theoretische kennis getest, zodat je de te gebruiken berekeningsmethoden, termen en definities paraat hebt. Door aanwezigheid en actieve participatie bij de onderwijsbijeenkomsten (hoorcolleges, werkcolleges en practica) kun je een deelcijfer krijgen, waarmee we een actieve werkhouding stimuleren en waarderen.

 

Het cijfer voor het tweede onderdeel zal anders tot stand komen. De studenten zullen in groepsverband op basis van onderzoek een artikel schrijven als antwoord op het door de installatiebedrijven aangeleverde vraagstuk. Een groepscijfer zal tot stand komen, waarin het artikel, maar ook de procesgang, onderzoeksmethode en de onderbouwing om tot het artikel te komen, worden beoordeeld. De studenten zal worden gevraagd om voor de inleverdeadline van het artikel reeds een presentatie te geven, zodat eventuele vragen en feedback naar aanleiding van de presentatie nog kan worden gebruikt om het artikel te verbeteren.

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids