Nationaal Programma Onderwijs

Saxion ondersteunt scholen bij onderwijskansen en leerverlies

Kinderen verdienen, ondanks de coronacrisis, volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De schoolsluitingen als gevolg van de coronacrisis hebben echter hun sporen nagelaten. Hoe werken we, in de tijd na lockdowns en thuiswerken, doelgericht aan het leerverlies bij leerlingen? En hoe kunnen we ons inzetten voor kwetsbare leerlingen? Dat zijn vragen waar veel scholen nu aan werken en waar Saxion een passend antwoord op heeft.

De lockdowns ten gevolge van Corona hebben geleid tot leerverlies bij leerlingen. Met name voor leerlingen die al een onderwijsachterstand hadden, is dit leerverlies aanzienlijk. Ook is de kloof tussen kinderen uit verschillende gezinssituaties groter geworden. Scholen worstelen met de vraag hoe ze doelgericht en effectief hier iets aan kunnen doen. Saxion biedt hierbij de helpende hand. We zetten onze expertise en maatwerkoplossingen in om scholen vooruit te helpen. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van leervertraging, het opstellen van een plan van aanpak en bij de professionalisering van leraren.

Nationaal Programma Onderwijs

Om alle leerlingen volwaardig onderwijs te bieden, heeft het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben (bron: Rijksoverheid). 

Saxion helpt - probleemanalyse

Het tegengaan van leervertraging begint met een analyse van de huidige stand van zaken. Hierin brengt elke school in kaart welke problemen en behoeftes er (eventueel) bij leerlingen en bij de school zijn op het gebied van cognitie, sociale emotionele ontwikkeling en executieve functies (zelfregulatie). Op basis van deze scan kiezen scholen welke maatregelen ze gaan nemen op welke termijn.

Hulp vanaf de start

Het maken van een goede analyse is complex. En zonder goede analyse kunnen de verkeerde keuzes worden gemaakt. Bij deze eerste, essentiële, stap, kunnen we vanuit Saxion een bijdrage leveren. Wij kunnen scholen ondersteunen bij:

  1. Advisering en ondersteuning bij gebruik van analyse-instrumenten
    Met behulp van het LVS en andere beschikbare instrumenten moet in kaart worden gebracht hoe leerlingen op dit moment scoren op de vlakken: cognitief, sociaal emotioneel en executieve functies (zelfregulatie). Vervolgens vergelijken we deze scan met de voortgang in voorgaande jaren. Naast advisering op gebied van instrumenten bieden we als sparring partner ondersteuning bij de analyse.
  2. Begeleiding bij de interpretatie van de gegevens
    Nadat we de analyse hebben uitgevoerd, interpreteren we de resultaten met u. We gaan samen na wat de resultaten betekenen. Op basis hiervan gaan we met u na aan de hand van het keuzemenu welke passende maatregelen kunnen worden genomen en op welke termijn.

En dan?

Op basis van de probleemanalyses krijgen we meer inzicht in waar de problemen en kansen zitten. Vanuit onze expertise kunnen we u ondersteunen bij de advisering en uitvoering van passende maatregelen uit het keuzemenu van het Nationaal Programma Onderwijs. Zo werken we samen met u aan het inzetten van effectieve praktijken om leervertraging tegen te gaan. Ook hierbij kunnen wij ondersteunen en oplossingen op maat bieden. Naar aanleiding van de behoeften, zal deze pagina op termijn verder worden uitgebreid.

Meer weten over de ondersteuningsmogelijkheden die Saxion biedt? Neem contact op met:

Marleen Rikkerink.jpg

Dr. Marleen Rikkerink

Teamleider Team Transfer

088- 019 5975