Roltrappen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert of het College van Bestuur zijn taken goed uitvoert. Hoe de raad dit doet, staat in het Toezichtreglement. Hierin staat wie er in het College van Bestuur zitten en welke taken en bevoegdheden zij hebben.

Reglement auditcommissie Raad van Toezicht

De auditcommissie helpt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van taken voor het financiële verslag, het interne systeem, het controleren van financiële risico’s en het controleproces.

Reglement remuneratiecommissie Raad van Toezicht

De remuneratiecommissie helpt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van taken voor zaken die te maken hebben met rechten, zoals functionering- en beoordelingsgesprekken van het College van Bestuur.

Reglement selectie- en benoemingscommissie Raad van Toezicht

De selectie- en benoemingscommissie helpt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van taken die te maken hebben met de selectie van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.

Reglement Commissie Onderwijs en Onderzoek Raad van Toezicht

De commissie Onderwijs en Onderzoek helpt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht en beoordeelt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg.

Downloads