Lector Jan Mahy in het textiellab

Circulaire Innovatie & Energietransitie 

Nederland zet in op een duurzaamheidstransitie met doelen voor 2030 en 2050. Duurzame ontwikkeling betekent dat de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Saxion wil samen met partners een bijdrage leveren met praktijkgericht onderzoek dat die duurzame samenleving versnelt.

Het zwaartepunt Circulaire Innovatie & Energietransitie bestaat uit twee programmalijnen. De programmalijn Circulaire Innovatie heeft als speerpunt het sluiten van materiële kringlopen. Dit betekent dat gezocht wordt naar een aanpak waarmee producten, componenten en grondstoffen zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden en van waarde blijven. De programmalijn Energietransitie heeft een speerpunt dat het hele zwaartepunt overkoepelt: systeemintegratie. Dit bekent dat we ons richten op geïntegreerde oplossingen voor verduurzaming, zowel op gebouw- als gebiedsniveau.


Lectoren

Een lector is een gepromoveerde onderzoeker die praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast leidt een lector de onderzoeksgroep, ook wel het 'lectoraat', waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd. Meer weten over de expertises van een lector? Klik op de naam om zijn of haar profiel te lezen.

Nieuws over circulaire innovatie en energietransitie

Vragen voor onze lectoren

Rozanne Harleman.jpg

Rozanne Harleman

Persvoorlichter (ma t/m vrij)

06 - 8362 4197