Mobiliteit

Het is onze ambitie om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, onze mobiliteit (van medewerkers en studenten) volledig CO2-neutraal te hebben.

Saxion is van plan om per 2024 de CO2-uitstoot met betrekking tot mobiliteit met 40% terug te brengen, vliegreizen met 25% te verminderen en het gebruik van eigen auto voor zakelijk verkeer met 30%. Al deze reducties gelden ten opzichte van de cijfers in 2018.

Onze aanpak: kies en reis bewust

Saxion heeft sinds het voorjaar van 2022 nieuw mobiliteitsbeleid met duurzaamheid als speerpunt: ‘ik kies en reis bewust’. Dit beleid is een belangrijke eerste stap in het realiseren van de duurzame doelen en ambitie die Saxion heeft op het gebied van mobiliteit. Saxion wil verantwoorde keuzes maken als het gaat om mobiliteit. We kiezen voor het vervoermiddel met de minste impact op de CO2-uitstoot en dat bijdraagt aan de gezondheid van medewerkers. Dit betekent dat we de fiets gebruiken waar kan, met het openbaar vervoer gaan als de afstand groter wordt en indien beide opties praktisch niet haalbaar zijn we pas de auto of het vliegtuig ‘pakken’. De integrale set aan maatregelen uit het mobiliteitsbeleid stimuleert dit duurzame en gezonde principe.

Naast duurzaamheid en gezondheid is nadrukkelijk aandacht voor keuzevrijheid. Het bieden van deze keuzevrijheid binnen kaders is voor Saxion belangrijk omdat iedere medewerker eigen wensen en behoeften heeft die om een andere oplossing vragen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het soort werk dat iemand heeft binnen Saxion en van de thuissituatie.

Mobiliteitsbeleid bij Saxion

We reizen minder, want we werken deels thuis en op locatie bij Saxion. De verhouding tussen thuis en op locatie werken is afhankelijk van het soort werk dat iemand bij Saxion doet. Thuiswerken wordt door veel mensen als prettig ervaren, zolang dit maar in balans is met samenwerken en elkaar ontmoeten bij Saxion. Op de dagen dat mensen thuiswerken ontvangen ze hiervoor een thuiswerkvergoeding. Voor de werkdagen bij Saxion wordt uit het oogpunt van gezondheid en duurzaamheid de komst met de fiets en het openbaar vervoer gestimuleerd en de auto ontmoedigd.

Maatregelen op een rij:

 • Thuiswerkvergoeding
 • Faciliteren van thuiswerken
 • Binnen straal van 15 km is reizen met de fiets het uitgangspunt*
 • Fietsregeling die aanschaf e-bike en speedpedelec makkelijker maakt en fiscaal voordeel biedt
 • Kilometervergoeding voor de fiets ligt stuk hoger dan voor de auto
 • Openbaar vervoer wordt 100% vergoed

*met uitzondering voor mindervaliden en andere unieke situaties van medewerkers

De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd vanaf juni 2022 tot en met eind 2023

Mobiliteit

Saxion zet in op het beperken van zakelijke reizen. De mogelijkheden van online vergaderen en bijwonen van meetings zijn in de coronapandemie enorm toegenomen. Het gemak waarmee we met allerlei mensen afstemmen is iets wat we willen behouden en ondersteunen. Het is gunstig voor medewerkers vanwege de besparing van reistijd en het voorkomt CO2-uitstoot. Uiteraard blijft het nodig om sommige afspraken en bijeenkomsten fysiek bij te wonen. Medewerkers maken een bewuste keuze bij welke afspraken en bijeenkomsten dit nodig is. Gaat men zakelijk op reis dan is het openbaar vervoer het uitgangspunt. Voor bestemmingen die met het openbaar vervoer slechter bereikbaar zijn, kiezen we voor de auto.

Maatregelen op een rij:

 • Faciliteren van online vergaderen
 • Openbaar vervoer, eerste klas met de trein, wordt 100% vergoed
 • Gebruik van elektrische deelauto’s

De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd vanaf juni 2022 tot en met eind 2023

Header OV.jpeg

Internationale reizen zijn en blijven binnen Saxion van belang. Niet voor niets heeft het Strategisch Plan van Saxion de strategische lijn Internationalisering en beschikt Saxion over een wereldwijd partnernetwerk. Wij bieden medewerkers de mogelijkheid om naar diverse plekken in de wereld te gaan om kennis op te doen en samen te werken. Wel kijken we als Saxion kritisch naar de internationale reizen die we maken, vooral als het gaat om vliegen. Wij realiseren ons dat de belasting van vliegen voor het klimaat en milieu groot is. Onze insteek is minder en bewust reizen, wat betekent dat we reizen met de trein waar mogelijk, we vliegen alleen indien noodzakelijk, rechtstreeks als dit mogelijk is en we compenseren wat we uitstoten.

Maatregelen op een rij:

 • Faciliteren van online vergaderen
 • We reizen met de trein (eerste klas) en dit wordt 100% vergoed
 • Vliegen naar bestemmingen binnen een straal van 750 km is niet toegestaan
 • Vliegen naar bestemmingen binnen een reis, die binnen een straal van 750 km liggen, zijn ook in het buitenland niet toegestaan (denk aan reizen naar bestemmingen binnen Azië of Amerika)
 • We vliegen rechtstreeks als dat kan, ook al is dat duurder, om de CO2- uitstoot te beperken
 • We vliegen alleen economy class om de CO2- uitstoot te beperken
 • Gebruik van elektrische deelauto’s volgt nog voor bestemmingen dichtbij
 • We zetten Euro VI bussen in voor groepsreizen
 • Op de offerte van de travelagent staat de CO2-uitstoot van de reis opgenomen
 • De CO2-uitstoot op onze vliegreizen wordt gecompenseerd

De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd vanaf juni 2022 tot en met eind 2023

Header Internationaal reizen.jpeg

Meer nieuws over mobiliteit bij Saxion

Wenda Hans, regisseur Duurzaamheid bij Saxion heeft op 10 maart 2021 de tweede plaats behaald bij de uitreiking van de Sustainable Business Travel Award 2021. De jaarlijkse Sustainable Business Travel Award wordt uitgereikt aan de Travel Manager die op het terrein van Duurzaam Zakelijk Reizen de meest onderscheidende bijdrage heeft geleverd. Het doel van deze award is om Duurzaam Zakelijk Reizen onder de aandacht brengen van en te stimuleren bij Travel Managers in Nederland. 

Op 5 november heeft Saxion samen met acht andere hogescholen en universiteiten de Fietsmissie Hoger Onderwijs ondertekend. Deze missie wil medewerkers stimuleren vaker de fiets te pakken naar het werk. De samenwerking helpt om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te stimuleren, de bereikbaarheid van de locatie te verbeteren en draagt bij aan schoon en duurzaam vervoer.

Met de deelname aan de Fietsmissie leveren wij een bijdrage aan de duurzame ambitie van Saxion en zetten wij een eerste concrete stap in de richting van ons nieuwe mobiliteitsbeleid, met duurzaamheid en vitaliteit als speerpunt. De ondertekening vond online plaats in bijzijn van staatsecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), die zich hiervoor inzet.

Saxion viert Wereldfietsdag

Op 3 juni 2022 was het Wereldfietsdag en dat heeft Saxion gevierd! Mensen die met de fiets bij Saxion kwamen zijn in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een appel en hadden de mogelijkheid om hun fiets een nakijkbeurt te geven. Het was een geslaagde ochtend met veel blije gezichten. 

Wereldfietsdag-Saxion-2022.jpg