Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij Saxion hoog op de agenda. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ecologische, economische en sociale opgaven van deze tijd.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Saxion heeft de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ondertekend. Wij zetten ons in voor deze 17 doelen. Dat doen wij met ons onderwijs en onderzoek, zowel voor onze eigen regio als voor andere plekken in de wereld. Ook als organisatie werken we aan onze duurzame ambities. Samen aan de slag is het motto!

Green Office

Het Saxion Green Office is dé plek bij Saxion waar we de Sustainable Development Goals (SDG's) verankeren. Vanuit het Green Office inspireren, enthousiasmeren en activeren wij studenten en medewerkers om een bijdrage te  leveren aan de SDG’s. Daarnaast zorgt het Green Office ervoor dat duurzame initiatieven zichtbaar worden voor heel Saxion en proberen wij de betrokkenheid van studenten bij deze initiatieven te verhogen. We organiseren evenementen en brengen samenwerking tot stand. De ambitie van het Saxion Green Office is om de SDG’s onderdeel te maken van het DNA van medewerkers en studenten. Meer weten? Neem contact op via greenoffice@saxion.nl.

 

Sustainable Development Goals

Alle zeventien Sustainable Development Goals.

Green Ambassador Programme

Met het Green Ambassador Programme willen we studenten en medewerkers inspireren, enthousiasmeren en activeren om zich in te zetten voor een betere wereld. Want: duurzaamheid in het DNA van iedere student en medewerker, dat willen we graag! Het Green Ambassador Programme richt zich op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De duurzame ambassadeurs van Saxion zijn zich bewust van de impact van eigen handelen op de wereld om zich heen en passen de SDG’s toe in hun vakgebied en dragen dit uit. Studenten en medewerkers die een bijdrage leveren aan de SDG’s, van klein tot groot, ontvangen hiervoor een certificaat als blijk van waardering. Er zijn drie verschillende niveaus:
de Green Dreamer, de Green Performer en de Green Ambassador.

Om in aanmerking te komen moeten studenten en medewerkers genomineerd worden. Het Saxion Green Office beoordeelt vervolgens de nominatie.
Op twee momenten per jaar worden de certificaten van het Green Ambassador Programme uitgereikt. We laten hiermee zien hoe trots we zijn op alle studenten en medewerkers die bijdragen aan onze duurzame ambitie! Meer weten?
Neem contact met ons op via greenoffice@saxion.nl.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs en onderzoek

Duurzaamheid staat hoog op de agenda binnen ons onderwijs en onderzoek. Welke rol speelt duurzaamheid? In welke onderdelen komt het terug? En wat geven we daarvan mee aan onze toekomstige professional? Een aantal opleidingen is bezig met het Keurmerk Duurzaam Onderwijs.

AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een kwaliteitskeurmerk voor duurzaam onderwijs. Bij minimaal drie sterren krijg je een kenmerk duurzame ontwikkeling van de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie).
De volgende opleidingen hebben dit keurmerk behaald:

Urban Studies | Ruimtelijke Ontwikkeling (Academie Bestuur, Recht & Ruimte) is inmiddels ook hard op weg om dit keurmerk te behalen.

 

Samen naar een schone toekomst. Dat is het doel van de Cleantech Regio. De gemeenten in de Stedendriehoek - Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen - werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een duurzame samenleving. Saxion doet onderzoek binnen het thema Cleantech en leidt professionals op die zich bezighouden met klimaatvraagstukken.

Duurzaamheid

In alles wat we doen nemen we actie om te verduurzamen.

Bedrijfsvoering

Saxion ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatopgaven door onze bedrijfsvoering te verduurzamen. In het najaar van 2020 is onze duurzame ambitie voor bedrijfsvoering vastgesteld. De duurzame missie is veelomvattend. Om te zorgen dat deze op een goede manier wordt verankerd in de bedrijfsvoering kent Saxion vier thema’s: klimaat & energie, circulariteit, mobiliteit en bewust & gezond. We formuleren per thema onze ambitie voor de lange termijn en vertalen deze naar doelstellingen en opgaven voor de periode tot en met 2024.

Op weg naar een duurzame organisatie (pdf)

Download

Thema's

Strategische besluitvorming

Bij Saxion krijgen de SDG’s en klimaat een structurele plek in strategische besluitvorming. Het is onze ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving bij de keuzes die wij maken en in geen geval een negatieve impact te creëren. Door de ecologische waarden in te bedden bij de strategische keuzes zorgen wij ervoor dat dit wordt bereikt. SDG’s en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van al het op te stellen en te actualiseren beleid.