Duurzaamheid

Bij Saxion vinden we duurzame ontwikkeling erg belangrijk. Ook wij moeten én willen bijdragen om de ecologische footprint te verkleinen. We zijn goed op weg.

Sustainable Development Goals (SDG's)

In 2018 heeft Saxion het SDG-charter ondertekent en onderschrijven we het belang hiervan. 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Onze bijdragen proberen we steeds meer te verbreden en te intensiveren.

Sustainable Development Goals

Gerelateerd nieuws

Onderwijs en onderzoek

Duurzaamheid staat hoog op de agenda binnen ons onderwijs en onderzoek. Welke rol speelt duurzaamheid? In welke onderdelen komt het terug? En wat geven we daarvan mee aan onze toekomstige professional? Een aantal opleidingen is bezig met het Keurmerk Duurzaam Onderwijs.

AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een kwaliteitskeurmerk voor duurzaam onderwijs. Bij minimaal drie sterren krijg je een kenmerk duurzame ontwikkeling van de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie).
De volgende opleidingen hebben dit keurmerk behaald:

Urban Studies | Ruimtelijke Ontwikkeling (Academie Bestuur, Recht & Ruimte) is inmiddels ook hard op weg om dit keurmerk te behalen.

 

Samen naar een schone toekomst. Dat is het doel van de Cleantech Regio. De gemeenten in de Stedendriehoek - Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen - werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een duurzame samenleving. Saxion doet onderzoek binnen het thema Cleantech en leidt professionals op die zich bezighouden met klimaatvraagstukken.

Duurzaamheid

In alles wat we doen nemen we actie om te verduurzamen.

Bedrijfsvoering

In alles wat we doen nemen we actie om te verduurzamen. We onderzoeken hoe we energie kunnen besparen in onze gebouwen. Zo werken we aan plannen om in Deventer een Solar Parking te realiseren. Bij nieuwbouw en afvalscheiding halen we al prachtige resultaten. Zo speelde duurzaamheid een belangrijke rol bij de (nieuw)bouw van onze locaties.

Bij de nieuwe Saxion-locatie in Apeldoorn is al bij de bouw rekening gehouden met duurzaamheid:

 • Er zijn zonnepanelen geplaatst
 • Het gebouw heeft een groendak (sedum)
 • Het beton is CO₂-neutraal
 • Openbaar vervoer (trein/bus) is op loopafstand bereikbaar binnen een straal van 480 meter
 • Door de materiaalkeuze is een milieuwinst behaald gelijk aan 700.000 reiskilometers of 200.000 plastic flessen

Meer over het ontwerpen van schonere gebouwen

In Deventer is de nieuwe vleugel aan de spoorzijde van de Handelskade gebouwd volgens de duurzaamheidseisen van BREEAM. Een greep uit de maatregelen:

 • Het gebouw ventileert energiezuinig. Het systeem hoeft minder drukkracht te leveren en bespaart daardoor 20% energie.
 • Verwarming en koeling worden geregeld door betonkernactivering in combinatie met een waterpomp. Betonkernactivering is een energiezuinige manier om te verwarmen en koelen via het warmtenet.
 • De warmte uit de afvoerlucht wordt teruggewonnen en afgeven aan de toevoerlucht. Hierdoor kunnen we 90% van de warmtevraag bespaard.
 • Dankzij energiezuinige verlichting besparen we 20% ten opzichte van conventionele verlichting.
 • Dankzij aanwezigheidsdetectie schakelt de verlichting en ventilatie uit als er niemand in de ruimte is.

De prachtige nieuwbouw op onze locatie Edith Stein voldoet aan de strenge duurzaamheidseisen op BREEAM-Excellent- Niveau. Een greep uit de duurzame maatregelen die we hebben genomen:

 • Er zijn zonnepanelen geplaatst
 • Het gebouw heeft een groendak (begroeid)
 • Het beton is CO₂-neutraal
 • Verwarming en koeling worden geregeld door betonkernactivering in combinatie met een waterpomp
 • Het dak houdt regenwater langer vast om ruimtes te koelen

Binnen Saxion doen we aan nascheiding van het grootste gedeelte van het afval. Een relatief klein deel van het afval sorteren we vooraf, zoals papier, glas, witgoed, bruingoed, metaal en chemische materialen. Voor de nascheiding verzamelen we het droge en natte afval in de perscontainers en die gaan naar de afvalverwerker. Hier komt het afval in een trommel, waar het losgemaakt wordt en machinaal wordt gescheiden. Zo wordt 20% meer afval hergebruikt en hoeven we geen grote investeringen te doen voor bronscheiding. Twee vliegen in één klap!