Duurzaamheid

Onze keuzes maken het verschil voor een betere toekomst. Herstel van de aarde en verbeteren van welzijn van mens en dier is hierbij het vertrekpunt. Wij zien het als onze opgave om toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen en onze kennis in te zetten voor de huidige en volgende generaties.

Duurzaamheid staat bij Saxion hoog op de agenda. Daarom draagt Saxion sinds 2018 actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen streven naar een toekomstbestendige wereld en geven ons houvast in wat we doen om het verschil te maken. Elke dag weer. Wij werken hier samen aan in ons onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en binnen onze organisatie.  

Aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat een grote diversiteit aan mensen en opvattingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Bij Saxion willen we dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om naar elkaar te luisteren, met elkaar in het gesprek te gaan en te accepteren dat er altijd onderwerpen zijn waarover wij van mening verschillen. Juist dit is nodig om de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst op te pakken. Samen aan de slag is het motto!

Wij werken met elkaar samen om toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen. Dit doen wij onder de noemer ‘Sustainable Saxion'. Wij kiezen hierbij voor een integrale benadering van de SDG's. Dit betekent dat wij bij het vinden van oplossingen altijd de impact op alle SDG’s in beeld houden, ook als de focus ligt op één of enkele specifieke SDG's,

Resultaten

Wil je weten welke resultaten we tot nu toe hebben bereikt? Hieronder lees je enkele resultaten waar we trots op zijn en diverse nieuwsartikelen rondom Sustainable Saxion:

  • Wil jij weten wat Saxion in 2023 heeft bereikt op het gebied van duurzaamheid? En wat de voortgang is op de duurzame doelen voor de organisatie? Je leest het in het duurzaam jaarverslag 2023.

  • In 2023 maakten wij voor het eerst een duurzaam jaarverslag. Hierin staat wat de bereikt resultaten in 2022 zijn en wordt de voortgang op onze duurzame doelstellingen getoond. Lees hier het Duurzaam Jaarverslag 2022.
  • In 2021 lanceerde Saxion het Green Ambassador Programme. Met dit programma willen we studenten en medewerkers inspireren, enthousiasmeren en activeren om zich in te zetten voor een betere wereld. Medewerkers en studenten kunnen elkaar nomineren om duurzame ambassadeur van Saxion te worden. Duurzame ambassadeurs zijn zich bewust van de impact van eigen handelen op de wereld om zich heen en zijn in staat SDG’s toe te passen in hun vakgebied en dit uit te dragen in het werkveld. Studenten en medewerkers die een bijdrage leveren aan de SDG’s, van klein tot groot, ontvangen hiervoor een certificaat. Er zijn drie verschillende niveaus: de Green Dreamer, de Green Performer en de Green Ambassador.  
  • In oktober 2021 werd het Diversity Office van Saxion geopend tijdens de Regenboogdagen.
    Het Diversity Office is dé plek bij Saxion waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor al hun vragen over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de breedste zin van het woord. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op via diversityoffice@saxion.nl
  • Sinds 2020 is het Green Office dé plek binnen Saxion die bewustwording creëert. Het Green Office inspireert, enthousiasmeert en activeert studenten en medewerkers om een bijdrage te leveren aan de SDG’s. Daarnaast organiseren zij evenementen en brengen zij samenwerking tot stand. Meer weten? Neem contact op via greenoffice@saxion.nl
  • In het najaar van 2020 is onze duurzame ambitie voor bedrijfsvoering vastgesteld. We hebben per thema onze ambitie voor de lange termijn geformuleerd en deze vertaald naar doelstellingen en opgaven voor de periode tot en met 2024.

Gerelateerd nieuws