financiering deeltijdopleiding header.jpg

Financiering voor deeltijd

Je wilt je verder ontwikkelen en je carrière een nieuwe impuls geven. Goed idee! Maar wat kost dat en wie betaalt dat? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) te bekostigen.

Financiering van je deeltijdstudie

Meestal betaal je zelf een deeltijdstudie, maar het kan ook zijn dat je werkgever een bijdrage doet. Ook kan het zijn dat je (nog) recht hebt op collegegeldkrediet. Wanneer je geen recht (meer) hebt op collegegeldkrediet en een deel zelf moet betalen, zijn er een aantal mogelijkheden om je studie te bekostigen of in de kosten tegemoet te komen zoals het Levenlanglerenkrediet.

Financieringsmogelijkheden deeltijdstudie

Wat zijn de kosten van een opleiding?

Voor een bacheloropleiding van Saxion moet je jaarlijks collegegeld betalen. Er is een onderscheid in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Hoeveel (instellings)collegegeld je moet betalen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Voor de masters gelden verschillende tarieven. Bekijk hier het overzicht.

Voor een enkele module betaal je tussen de € 625,- en € 725,- (excl. additionele kosten, o.a. lesmateriaal en verblijfskosten).

Zitten de kosten voor boeken bij het collegegeld in?

Nee, de kosten voor boeken moet je extra betalen, naast het collegegeld.

Kan ik in termijnen betalen?

Bij Saxion kun je het collegegeld voor een bacheloropleidingen in één keer of in termijnen te betalen. Saxion kent 10 termijnen. Je geeft op het machtigingsformulier aan of je in één keer of in termijnen wilt betalen. Als je in termijnen betaalt, wordt het collegegeld iedere maand rond de 25e afgeschreven. Zorg voor voldoende saldo op jouw rekening (minimaal € 200,- bij wettelijk collegegeld en minimaal € 600,- bij instellingscollegegeld). Bij een betaling in termijnen wordt jaarlijks € 24,- administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer wordt het collegegeld van mijn rekening afgeschreven?

Als je het collegegeld in één keer betaalt en je op tijd (voor 1 september) het machtigingsformulier retourneert aan de Studentregistratie van Saxion, wordt het gehele collegegeldbedrag op 25 september afgeschreven.

Als je het collegegeld in termijnen betaalt en je op tijd (voor 1 september) het machtigingsformulier retourneert aan de Studentregistratie van Saxion, worden de termijnen vanaf 25 september iedere maand omstreeks de 25e van de maand afgeschreven.

Kan mijn werkgever een factuur ontvangen?

Betaalt je werkgever de kosten van jouw opleiding? Dan kun je hieronder de garantieverklaring downloaden. Deze laat je invullen door je werkgever en ontvangen we graag uiterlijk 15 januari (als je in februari met de opleiding start) of 15 augustus (als je in september met de opleiding start).

Je werkgever vult op dit formulier zijn/haar betaalgegevens in voor een juiste facturatie. Download de garantieverklaring. Het ingevulde formulier kun je vervolgens uploaden in SIS (via Studielink) of retourneren aan afdeling Collegegelden (zie contactgegevens op het formulier).

Ik wil stoppen met de studie, krijg ik mijn collegegeld terug?

Het is afhankelijk van een aantal factoren of je wel of geen restitutie van collegegeld krijgt bij uitschrijving. De belangrijkste factor is of je wettelijk- of instellingscollegegeld hebt betaald.

Wil je een opleiding gaan volgen, ben je jonger dan 55 jaar, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het ‘Levenlanglerenkrediet’. Dit betekent dat je tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld kunt lenen, als je een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs gaat volgen.

Veranderende arbeidsmarkt

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: 'Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.'

De regeling gaat in vanaf 1 augustus voor mbo en 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Je kunt het aanvragen via Mijn DUO.

Meer info over het levenlanglerenkrediet

Veel werkgevers zien het belang van scholing voor hun medewerkers in. Hopelijk geldt dat ook voor jouw werkgever. Het kan dus zijn dat hij of zij jouw studie wil (helpen) betalen. Zeker als jouw bedrijf of organisatie direct belang heeft bij jouw scholing is een bijdrage van werkgeverskant heel redelijk. Heb je studieplannen? Bespreek die dan eens met je werkgever. 

Subsidie

Als de werkgever het grootste deel van de opleidingskosten van zijn medewerker betaalt, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar (zie verderop onder ‘Belastingdienst’). Daarnaast stimuleert de overheid met subsidies op studiekosten dat medewerkers zich ontwikkelen of dat zij de benodigde kwalificaties voor een nieuwe baan behalen. Ook subsidieert het UWV de scholingskosten voor werkzoekenden, als die scholing ervoor zorgt dat deze werkzoekenden daarmee wél (weer) voldoende gekwalificeerd zijn voor een baan. Zo  zijn er scholingsvouchers: zie hierboven.

Scholing onder werktijd

Indien de scholing plaatsvindt onder werktijd, kunnen de kosten oplopen. In veel cao’s staat geformuleerd hoeveel dagen studieverlof de werkgever verplicht is door te betalen. Verder is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over een terugbetaalregeling van de studiekosten bij ontslag.

Belastingdienst

Voor werkgevers en ondernemers zijn studie- of scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vind je bij op belastingdienst.nl. Ook kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de  Subsidieregeling Praktijkleren, voor het begeleiden van een praktijkleerplaats. Meer hierover vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Branchevereniging

Mogelijk heeft ook de eigen branchevereniging een opleidings- of ontwikkelingsfonds dat financieel kan bijdragen aam de scholing van medewerker(s). Informeer naar de mogelijkheden. 

Leerwerkloket

Bij het Leerwerkloket in de regio weten ze meer over subsidiemogelijkheden voor werkgevers. Maak een afspraak met een leerwerkadviseur of kijk op lerenenwerken.nl

Een Leven Lang Ontwikkelen is voor iedereen belangrijk, of je nu werkgever, werknemer, zzp’er of werkzoekende bent. Hiervoor zijn verschillende financiële regelingen en subsidies beschikbaar voor inwoners van de provincie Overijssel. Via de portal van Arbeidsmarkt InZicht Overijssel. vind je een totaaloverzicht van de mogelijkheden voor jou.

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via het Servicepoint van Saxion. Wij denken graag met je mee!