euro's

Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. De overheid stelt elk jaar het collegegeld vast voor de opleidingen. Voor 2021 - 2022 is het wettelijk collegegeld vastgesteld.

Studiejaar 2021 - 2022

Wettelijk collegegeld

Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) € 1.084 Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')

 

Eerstejaars* € 542 Eerstejaars betalen de helft; landelijke regeling
Tweedejaars Pabo voltijd en deeltijd € 542 Eerste- en tweedejaars Pabo-studenten betalen de helft 

Instellingscollegegeld

Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Instellingscollegegeld: graad behaald € 4.416 Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
Uitgezonderd BK5 € 1.416  
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit € 6.716 Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF € 1.084 Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF)

Meer over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld.

Uitzonderingen

Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:

  • Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo-V, Fysiotherapie of Logopedie).
  • Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.

Tarieven particuliere opleidingen

Het collegegeld voor de particuliere opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen.

Meer over de Saxion Next tarieven.

Instellingscollegegeld studiejaar 2021 - 2022

Voor deze masteropleidingen bij Saxion betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte bepaalt Saxion.

Master Instellingscollegegeld per jaar
Master Musculoskeletaal

€ 6.600

Specifiek traject 2021-2022 € 2.800

Master Educational Leadership* € 7.500
Master Facility and Real Estate Management (voltijd) - 12 maanden € 10.500
Daarna € 2.500
Master Facility and Real Estate Management (deeltijd) - 24 maanden 1e jaar € 6.975
2e jaar € 6.975
Daarna € 2.500
Master of Arts in Management 
(voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University
12 maanden (voltijd):
€ 12.500
24 maanden (deeltijd):
€ 12.500
Daarna € 2.500
Master of Business Administration 
(voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University
12 maanden (voltijd):
€ 12.500
24 maanden (deeltijd):
€ 12.500
Daarna € 2.500
   

Wettelijk collegegeld studiejaar 2021 - 2022

Voor de volgende masteropleidingen betaal je wettelijk collegegeld (€ 1.084):

* Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Lees meer.

Bekijk de Regeling Collegegelden 2021-2022

Download de PDF