euro's

Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. De overheid stelt elk jaar het collegegeld vast voor de opleidingen. Voor 2024 - 2025 is het wettelijk collegegeld vastgesteld.

Studiejaar 2024 - 2025

Wettelijk collegegeld

Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) € 2.530 Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')

 

Tweedejaars Leraar Basisonderwijs en de Ad Pedagogisch Educatief Professional voltijd en deeltijd € 1.265

Studenten van de opleiding Leraar Basiso nderwijs en de opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional die ingestroomd zijn per 1 september 2023 betalen dit bedrag. 

Instellingscollegegeld

Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Instellingscollegegeld: graad behaald € 6.093 Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
Uitgezonderd BK5 € 3.155  
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit € 8.600 Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF € 2.530 Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF)
Instellingscollegegeld:
Studenten met de Oekraiense nationaliteit

 
€ 2.530 Studenten met de Oekraiense nationaliteit die i.v.m. de oorlog de afgelopen 2 jaar een verlaging kregen van het collegegeld. Deze regeling komt te vervallen voor nieuwe studenten en geldt alleen voor zittende Oekraïense studenten die zijn ingestroomd in studiejaar 2022-2023.

Meer over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld.

Uitzonderingen

Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:

  • Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo-V, Fysiotherapie of Logopedie).
  • Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.

Tarieven particuliere opleidingen

Het collegegeld voor de particuliere opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen.

Instellingscollegegeld studiejaar 2024 - 2025

Voor deze masteropleidingen bij Saxion betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte bepaalt Saxion.

Master Instellingscollegegeld per jaar
Master Musculoskeletaal € 7.100 Specifiek traject 2023-2024 € 3.125
Master Educational Leadership* € 8.750
Master Facility and Real Estate Management (voltijd) - 12 maanden € 15.400
Daarna € 2.500 
Master Facility and Real Estate Management (deeltijd) - 24 maanden 1e jaar € 7.700
2e jaar € 7.700
Daarna € 2.500
Master of Arts in Management 
(voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University
12 maanden (voltijd):
14.370
24 maanden (deeltijd):
14.370 totaal
7.185 per jaar
Daarna € 3.500
Master of Business Administration 
(voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University
12 maanden (voltijd):
€ 14.370
24 maanden (deeltijd):
€ 14.370  | € 7.185 per jaar
Daarna € 3.500

 

Wettelijk collegegeld studiejaar 2024 - 2025

Voor de volgende masteropleidingen betaal je wettelijk collegegeld € 2.530:

* Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Lees meer.

Bekijk de Regeling Collegegelden 2024-2025

Download de pdf

Bekijk de Regeling Collegegelden 2023-2024

Download de pdf