Carintreggeland werk samen met Saxion

Nou en of de Twentse zorginstelling Carintreggeland de opleiding van haar medewerkers serieus neemt. Een team van adviseurs ‘leren en ontwikkelen’, trainers en praktijkopleiders probeert de 4.000 medewerkers te stimuleren en te faciliteren om hun kennis, vaardigheden en competenties voortdurend te ontwikkelen. Voor henzelf, de organisatie en natuurlijk de cliënten.

Een van de jongste trajecten is een samenwerking met Saxion Parttime School, waarbij zij-instromers een leer-werktraject doorlopen. Manager Leerhuis Carla Kerkdijk van de zorginstelling vertelt waarom ze juist deze keuze gemaakt hebben.

Samen met twee andere zorgorganisaties, Livio en TriviumMeulenbeltZorg, is Carintreggeland in 2017 een samenwerking met Saxion Parttime School gestart. De essentie? Contracten bieden aan zij-instromers die een carrière in de thuis- en ouderenzorg ambiëren. En dat is niet vanzelfsprekend, weet manager Leerhuis Carla Kerkdijk: “Vaak is er nog geen duidelijk beeld van wat het werk inhoudt; ook het imago van het werk spreekt niet altijd tot de verbeelding. Als iemand eenmaal ervaring opgedaan heeft, wordt diegene enthousiast van de waardering die je krijgt.” 

Met dit traject hopen we het beroep een boost te geven. Ik denk dat veel meer mensen deze kwaliteiten hebben en het vak zouden kunnen verrijken.

Carla-Kerkdijk-CarintR.jpg
Leerhuis Carla Kerkdijk, Manager zorginstelling Carintreggeland

Ouderenzorg een boost geven

Zelf weet Carla Kerkdijk precies waarover ze praat. “Ik ben vroeger in de wijkverpleging begonnen. Mooi werk, maar ook hetgeen ik nu doe is dat: anderen opleiden voor dit werk. Het is nodig, want er is een tekort aan mensen in deze zorgtak; mensen kiezen veelal voor werken in het ziekenhuis en een aantal collega’s zit tegen het pensioen aan. Op diverse manieren proberen we op diverse niveaus mensen op te leiden of te werven. In deze samenwerking met Saxion willen we met name hbo-verpleegkundigen in huis halen. Met dit traject hopen we het beroep een boost te geven. Ik denk dat veel meer mensen deze kwaliteiten hebben en het vak zouden kunnen verrijken.” 

Verzorgen met een maatschappelijke scope

De keuze voor juist zij-instromers kan Carla Kerkdijk verklaren: “We werken nu met vier deelnemers aan dit traject; allen zijn het volwassenen met een universitaire of hbo-opleiding en ervaring, weliswaar op een ander vakgebied. Ze zijn mondig, durven kritische vragen te stellen en zien hun nieuwe taak niet als een vanzelfsprekendheid. “We willen hiermee ook een cultuuromslag inzetten en andere medewerkers hierin mee krijgen. We verwachten van de zij-instromers dat ze straks als verpleegkundige met de brede maatschappelijke scope de wijk ingaan.”

Tussen schoolbank en thuiszorg

De vier zij-instromers komen uit diverse werkvelden: commerciële functies bij KPN en Rabobank, iemand was logopedist. Omdat ze allen geen zorgervaring hebben, doorlopen ze een leer-werktraject. 24 uur per week werken ze eerst intramuraal met begeleiding van Carintreggeland, waarvan 4 uur voor studie bestemd is. Daarnaast volgen ze voor vier jaar lang een dag per week de diverse modules binnen de opleiding hbo Verpleegkunde die Saxion Parttime School aanbiedt. Op basis van ‘eerder verworven competenties’ worden vrijstellingen gegeven of juist verdieping aangeboden. “Belangrijk vinden we dat de basiskennis en verpleegkundige vaardigheden, zoals helpen met wassen, aankleden en bijvoorbeeld de zorg rondom medicatie, goed aangeleerd worden. Daar begint het mee. Dan kun je daarna zelfstandig de wijk ingaan.” 

Investeren mag wat kosten

In de gesprekken zocht het Leerhuis vooral naar de motivatie van de – vele – kandidaten. “Waarom wil je dit werk graag doen? Er waren veel goede kandidaten, maar budgettair hebben we niet meer ruimte. Voor ons is dit al een vrij dure oplossing, omdat de kandidaten onderaan moeten beginnen waarbij we hen tegemoet komen met een redelijk startsalaris.” Dit traject begon als pilot, maar wat Carla Kerkdijk betreft, is het nu al geslaagd. “De deelnemers zijn gemotiveerd en stralen plezier uit, wat wij belangrijk vinden. Ook de afstemming met Saxion helpt om goed bij te sturen. Ook intern is het draagvlak gegroeid; hopelijk kunnen we dit jaar nieuwe mensen aannemen.”