Samenwerken aan toekomstbestendig onderwijs

Samenwerken aan toekomstbestendig onderwijs.

Heb jij wel eens ideeën om het onderwijs anders, slimmer aan te pakken? Is er iets dat je graag eens zou uitproberen? Je bent niet de enige.

De OnderwijsInnovatie Hub is dé plek waar Saxion-breed wordt samengewerkt aan onderwijsinnovatie. De OnderwijsInnovatie Hub werkt projectmatig, is hands on, gaat een experiment niet uit de weg en werkt in co-creatie met studenten en werkveld. We verbinden expertises, jagen innovaties aan, faciliteren experimenten en pilots en inspireren door te doen en te delen.

Ook buiten Saxion is de OnderwijsInnovatie Hub actief, en staat open voor samenwerking aan onderwijsinnovatie met andere onderwijsinstellingen en werkgevers.

Er zijn al mooie ideeën tot stand gebracht waar hard aan wordt (samen)gewerkt:

Vanuit de OnderwijsInnovatie Hub verzorgen we op aanvraag leergangen voor interdisciplinaire groepen. Aan de hand van het Honours Approach Eye-Model wordt een zoek- en leerproces vormgegeven en gefaciliteerd waarin deelnemers zich persoonlijk-professioneel ontwikkelen terwijl zij gezamenlijk werken aan een vraagstuk in de werkelijkheid. Een paar voorbeelden zijn: 

  1. leren en coachen van leergemeenschappen voor studiecoaches, met de opdracht: ontwerpen van ontwikkelsessies voor alle studiecoaches.  
  2. Onderwijskundig leiderschap voor managers met de opdracht: vormgeven van een tweedaagse met het  thema ‘leiderschap vanuit vertrouwen’.
Saxion Honours Approach

Experimenten gericht op waarderen en erkennen met uitgifte van edubadges en open badges. Om binnen Saxion in de praktijk ervaring op te doen met het uitgeven van (edu)badges is er vanuit de Onderwijsinnnovatie Hub een aantal experimenten opgestart.

Badges zijn digitale insignes die worden weergegeven als pictogrammen of logo’s op een webpagina of andere online locatie. Informatie achter deze iconen laten zien dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst, dit kan zowel binnen of buiten een onderwijscontext. Behaalde badges kunnen getoond worden op een website of sociale media, zoals LinkedIn. Inmiddels kennen opleidingsinstituten, trainingsbureaus en (ICT)bedrijven over de hele wereld digitale badges toe. Het is dus een ontwikkeling die niet alleen door het onderwijs ingezet wordt. Onderstaande links geven aanvullende informatie over deze ontwikkeling en op welke wijze daar op dit moment mee geëxperimenteerd wordt.

Het Top Talent programma functioneert als proeftuin voor nieuw onderwijs, waarin onder andere geëxperimenteerd wordt met community leren, authentieke leeropdrachten, peer coaching, assessments op basis van narratieven, Bildung. Lees hier meer over het Top Talent programma.

Studenten in het hoger onderwijs hebben baat bij een ruimere ontwikkeling van brede vaardigheden voor hun (toekomstige) carrière in een veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Om te verkennen hoe het hoger onderwijs beter kan aansluiten op de veranderende vraag van samenleving en arbeidsmarkt organiseren OCW en een aantal hoger onderwijsinstellingen een leertraject om met en van elkaar te leren hoe het aanleren van brede vaardigheden gedaan wordt binnen de betrokken instellingen en hoe dat verder verbeterd kan worden.

De kracht van de OnderwijsInnovatie Hub

Wat maakt de OnderwijsInnovatie Hub interessant voor jouw organisatie? We willen met jou over grenzen heen denken, verbinding leggen tussen onderwijs en werkveld (extern gerichtheid). Out-of-the-box kunnen denken, omdenken en alternatieve benaderingen kiezen. Durven experimenteren. Willen leren van fouten. Oog hebben voor werkzame mechanismen die waardevol kunnen zijn voor opschaling. Oog voor werkbare oplossingen. En waar het mogelijk is gelijk aan de slag: “Wij doen terwijl anderen nog denken”. Een voorbeeld is het Top Talent Programma waar studenten hun reguliere studie extra te verdiepen of te verbreden, en waar volop geëxperimenteerd wordt met interdisciplinaire leeromgeving, didactiek, dialoog en werkvormen, met studenten in de lead.

Heb jij ideeën?

  • Krijg jij energie van het bedenken en/of uitwerken van onderwijsinnovaties? 
  • Zou je graag onderdeel uit willen maken van een of meerdere teams die activiteiten van de OnderwijsInnovatie Hub gaan ontwikkelen? 
  • Heb jij een curriculum-overstijgend idee of een idee waar binnen het onderwijs op dit moment nog geen ruimte is om dit uit te werken?

Deel het dan met de OnderwijsInnovatie Hub! Hiervoor kun je mailen met

onderwijsinnovatiehub.oss@saxion.nl