Saxion_75161.jpeg

Samenwerken aan toekomstbestendig onderwijs.

De Saxion-opleidingen zijn voortdurend in beweging. Ervaren en deskundige docenten, teamleiders, onderwijskundigen en andere medewerkers passen het onderwijs regelmatig aan, omdat de beroepen waarvoor we opleiden en de maatschappij veranderen of om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. De Saxion OnderwijsInnovatie Hub voegt hier een aantal essentiële zaken aan toe.

De OnderwijsInnovatie Hub bestaat per 1 september 2020. De Hub heeft als functie om toekomstig onderwijs door middel van experimenten uit te proberen, onderwijsinnovaties te faciliteren en mensen te verbinden en te inspireren. De Hub is de plek waar we interdisciplinair, Saxion-breed samenwerken om binnen Saxion bij opleidingen en academies duurzame onderwijsinnovaties op gang te brengen en/of deze een impuls te geven.

Lees hier het interview met Marike Lammers (manager van de Hub) 

NRO Comenius Leadership Fellow traject ‘Students at risk deserve an honours approach’

Op 18 februari 2022 is het eindrapport opgeleverd van het driejarig NRO Comenius Leadership Fellow traject ‘Students at risk deserve an honours approach’. Onder de tab 'Experimenten' vind je ter inspiratie en voor gebruik in je eigen onderwijs de onderliggende producten bij de rapportage.

De Hub brengt mensen en initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwing en –innovatie samen, zodat we meer van elkaar kunnen leren. Soms brengt aanpassing of vernieuwing van het onderwijs zoals we dat gewend zijn te doen (net) niet het gewenste resultaat en is in één keer een grote stap voorwaarts nodig. Een geheel andere, ‘disruptieve’ benadering kan dan helpen, door alle bestaande kaders en beperkingen los te laten. De Hub beschikt over innovatiekracht om onderwijsteams bij deze benadering te helpen. De Hub biedt ruimte, kennis en ervaring om te experimenteren, te inspireren en faciliteren.

Het kernteam van de Hub bestaat uit: Marike Lammers, Nitie Mardjan, Aldo van Duivenboden, Kris Holkenborg, Ellen Oostenenk en Erna Engelen.

Bij de Onderwijsinnovatie Hub staat leren door te ervaren centraal, hetgeen we onder meer doen door te experimenteren. Dit houdt in dat we in een kleinschalige setting onderwijs ontwerpen en direct toepassen in de onderwijspraktijk, om daarvan te leren. In het experiment brengen we bestaande ervaringen (‘best en bad practices’) van de deelnemers samen, zodat we onze inzichten vanuit diverse invalshoeken en disciplines bundelen. We monitoren daarna op een gestructureerde manier de experimenten op succes en falen.

Op deze manier hebben we de volgende experimenten uitgevoerd: 

Om van te leren en ter inspiratie. Een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie, van collega’s binnen en partners buiten Saxion.

Publicatie, in welke vorm dan ook, van de Onderwijsinnovatie Hub (en proeftuin Top Talent). Resultaten en ‘lessons learned’ van onderzoeken, experimenten en projecten

De kracht van de OnderwijsInnovatie Hub

Wat maakt de OnderwijsInnovatie Hub interessant voor jouw organisatie? We willen met jou over grenzen heen denken, verbinding leggen tussen onderwijs en werkveld (extern gerichtheid). Out-of-the-box kunnen denken, omdenken en alternatieve benaderingen kiezen. Durven experimenteren. Willen leren van fouten. Oog hebben voor werkzame mechanismen die waardevol kunnen zijn voor opschaling. Oog voor werkbare oplossingen. En waar het mogelijk is gelijk aan de slag: “Wij doen terwijl anderen nog denken”. Een voorbeeld is het Top Talent Programma waar studenten hun reguliere studie extra te verdiepen of te verbreden, en waar volop geëxperimenteerd wordt met interdisciplinaire leeromgeving, didactiek, dialoog en werkvormen, met studenten in de lead.

Heb jij ideeën?

  • Krijg jij energie van het bedenken en/of uitwerken van onderwijsinnovaties? 
  • Zou je graag onderdeel uit willen maken van een of meerdere teams die activiteiten van de OnderwijsInnovatie Hub gaan ontwikkelen? 
  • Heb jij een curriculum-overstijgend idee of een idee waar binnen het onderwijs op dit moment nog geen ruimte is om dit uit te werken?

Deel je ideeën met de OnderwijsInnovatie Hub

onderwijsinnovatiehub@saxion.nl

Meer informatie

Wil je meer weten over onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs? Ga naar comeniusnetwerk.nl.