Saxion_75161.jpeg

Experimenten Saxion Onderwijsinnovatie Hub

Er zijn al mooie ideeën tot stand gebracht waar hard aan wordt (samen)gewerkt:

Met een Comenius Leadership Fellow beurs is het onderwijsinnovatie project 'Every student deserves an Honours approach' uitgevoerd (2018-2021).

De principes van motiverend onderwijs uit TopTalent programma zijn experimenteel toegankelijk maken voor reguliere bachelor studenten. De uitkomsten en inzichten zijn in de volgende producten uitgewerkt:

Documentaire Honours Approach (60 minuten)– iedereen leert; ervaar de impact vanuit verschillende perspectieven van de honours approach op de persoonlijk- professionele ontwikkeling van mensen (studenten, docenten, onderwijskundige leiders). De documentaire is op aanvraag te bekijken onderwijsinnovatiehub.oss@saxion.nl

Honours Approach Eye model; een zoek- en leerproces van persoonlijk-professionele ontwikkeling. Het model duidt de parallelle leersporen in een collectief ontwikkeltraject: 'het collectief resultaatspoor' en 'het persoonlijk ontwikkelingsspoor'. In de beschrijving van het model wordt deze duiding stapsgewijs uitgewerkt. Het model wordt gehanteerd om de werkingsmechanismen van community-leren in de uitvoeringspraktijk te expliciteren. Het model is van toepassing op community-leren, ongeacht de doelgroep: zowel studenten, docenten als managers, maar ook buiten het onderwijs.

Leergang ‘community leren’; leergang gebaseerd op Honours Approach Eye model, voor docent-coaches en managers.
Heb je interesse om samen een leergang te ontwikkelen, neem dan contact op met ons via: onderwijsinnovatiehub.oss@saxion.nl

Blog Community-leren in hoger onderwijs

Voorbij Vakmanschap; module met 100 eerstejaars studenten van vier opleidingen in twaalf interdisciplinaire learning communities, Saxion Honours Approach in het reguliere hbo

  1. Samenvatting interviews docenten, vragenlijst studenten 
  2. Beschrijvende resultaten interviews docenten 
  3. Beschrijvende resultaten vragenlijst studenten 

Leergangen gebaseerd op honours approach

Ondersteuningspakket voor online community leren; voor studiecoaches en student-coaches


Vanuit de OnderwijsInnovatie Hub verzorgen we op aanvraag leergangen voor interdisciplinaire groepen. Aan de hand van het Honours Approach Eye-Model wordt een zoek- en leerproces vormgegeven en gefaciliteerd waarin deelnemers zich persoonlijk-professioneel ontwikkelen terwijl zij gezamenlijk werken aan een vraagstuk in de werkelijkheid. Een paar voorbeelden zijn: 

  1. leren en coachen van leergemeenschappen voor studiecoaches, met de opdracht: ontwerpen van ontwikkelsessies voor alle studiecoaches.  
  2. Onderwijskundig leiderschap voor managers met de opdracht: vormgeven van een tweedaagse met het  thema ‘leiderschap vanuit vertrouwen’.
Saxion Honours Approach wit Eye Model

Honours Approach Eye-Model

Experimenten gericht op waarderen en erkennen met uitgifte van edubadges en open badges. Om binnen Saxion in de praktijk ervaring op te doen met het uitgeven van (edu)badges is er vanuit de Onderwijsinnnovatie Hub een aantal experimenten opgestart.

Badges zijn digitale insignes die worden weergegeven als pictogrammen of logo’s op een webpagina of andere online locatie. Informatie achter deze iconen laten zien dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst, dit kan zowel binnen of buiten een onderwijscontext. Behaalde badges kunnen getoond worden op een website of sociale media, zoals LinkedIn. Inmiddels kennen opleidingsinstituten, trainingsbureaus en (ICT)bedrijven over de hele wereld digitale badges toe. Het is dus een ontwikkeling die niet alleen door het onderwijs ingezet wordt. Onderstaande links geven aanvullende informatie over deze ontwikkeling en op welke wijze daar op dit moment mee geëxperimenteerd wordt.

Studenten in het hoger onderwijs hebben baat bij een ruimere ontwikkeling van brede vaardigheden voor hun (toekomstige) carrière in een veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Om te verkennen hoe het hoger onderwijs beter kan aansluiten op de veranderende vraag van samenleving en arbeidsmarkt organiseren OCW en een aantal hoger onderwijsinstellingen een leertraject om met en van elkaar te leren hoe het aanleren van brede vaardigheden gedaan wordt binnen de betrokken instellingen en hoe dat verder verbeterd kan worden.

Kans: Keuzetraject voor jouw Authentieke Nieuwe Start is onderdeel van het Purpose Driven Learning en gebaseerd op het Honours Approach Eye-model. 

KANS is een traject waarin je in een groep van maximaal tien studenten gedurende tien weken actief aan de slag gaat met jouw route naar succes. Hierbij word je begeleid door twee ervaren coaches. Het programma is zodanig opgebouwd dat we eerst kennismaken en elkaar én onszelf nog beter leren kennen. Waar sta je nu? Wat is je hulpvraag? Dit is je vertrekpunt. Daarna ga je in de droomstand. Waar word je blij van? Wat zijn jouw drijfveren? Waar krijg jij energie van? Wat zijn jouw talenten? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Wat zou je willen betekenen voor de mensen om je heen en de wereld? Misschien weet je het nog niet precies. Wij helpen je met allerlei tools om dit te formuleren. 

Die stip op de horizon helpt je om te kijken naar welke stappen er nodig zijn, welke kleine acties je nu al kunt doen, et cetera. We geven je in dit traject de nodige inspiratie zodat je belemmerende overtuigingen (die we allemaal hebben) laat varen en je een mindset aanleert waarbij je uitgaat van mogelijkheden.

Na tien weken heb je een beter beeld van jouw route naar succes en weet je welke stappen je gaat nemen en wat je vervolgstappen zijn. Jouw route, jouw persoonlijke ontwikkeling stopt niet na deze tien weken. Na afronding van het traject heb je ook je zelfvertrouwen een boost gegeven en weet je heel goed wat je wilt. Deze combinatie is goud waard. Nu kun je zelf verder.

De kracht van dit programma is dat je zowel in de groep als individueel werkt. Het is prettig om dit in een kleine groep te doen, omdat je enorm veel van elkaar leert. Dit stimuleert je om het beste uit jezelf én de ander te halen. Samen kom je verder. 

Voor meer informatie kijk hieronder: