kind speelt met lego - programma betatechniek

Stichting Weekendschool ‘Toppers op Zondag’ biedt gemotiveerde jongeren, die een steuntje in de rug nodig hebben, de mogelijkheid hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Programma Bètatechniek van Saxion biedt in het kader van ‘Talentontwikkeling’ op verzoek van de Stichting Weekendschool LEGO workshops voor verschillende groepen jongeren tezamen met hun ouders

Talentontwikkeling

Jongeren die opgroeien in een wat minder kansrijke omgeving bieden we de mogelijkheid en kansen om vooruit te kijken naar de toekomst, om zich te ontplooien en om meer van de wereld te ontdekken. "Wat wil je later worden, waar ben je goed in." Op de weekendschool maken de jongeren kennis met allerlei beroepen, bedrijven en instellingen. 

Hoe gaat het in z'n werk?

De jongeren volgen in het weekend, op zondag, bijeenkomsten die worden verzorgd door gastdocenten uit verschillende vakgebieden. Op die manier maken de jongeren kennis met vele interessante beroepen. Zo bieden we ze de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hopen dat ze hierdoor gemotiveerd en gestimuleerd zullen worden om een bewuste keuze te maken voor een studie en/of beroep. 

Weekendschool - Toppers op zondag Weekendschool - Toppers op zondag Weekendschool - Toppers op zondag Weekendschool - Toppers op zondag

LEGO workshops

In het kader van “Talentontwikkeling” verzorgt de Saxion LEGO Eduation Innovation Studio op verzoek van de Stichting Weekendschool workshops voor verschillende groepen jongeren tezamen met hun ouders; de jongeren ontdekken hun eigen talenten en worden geïnspireerd door W&T – de ouders ontdekken talenten van hun kinderen en ontdekken de brede/diverse mogelijkheden in techniek/ICT en de arbeidskansen die dat ook voor hun kinderen biedt. Zowel de jongeren als de ouders worden dus gestimuleerd om zich te richten op opleidings- en arbeidskansen in de techniek/ICT.

LEGO Education Innovation Studio en het basisonderwijs

De Saxion LEIS (Saxion LEGO Education Innovation Studio) biedt maatwerk voor scholen om gezamenlijk Wetenschap en Techniek (W&T) op een duurzame manier in het onderwijs te integreren. Hierdoor krijgen basisschoolleerlingen de kans hun eigen talenten voor W&T te ontdekken en worden ze voorbereid op een toekomst waar W&T een steeds grotere rol gaat spelen.  

Jeff de Ruyter

Jeff de Ruyter, ing. MMI

Projectleider

088 - 019 1936