Verontschuldiging College van Bestuur aan studente

De voorzitter van het College van Bestuur van Saxion, Anka Mulder, heeft haar oprechte excuses aangeboden namens het CvB aan student Shayno Numansen omtrent de gang van zaken en de ophef die is ontstaan rondom de publicatie van een interview naar aanleiding van haar documentaire. Het niet plaatsen van het artikel is achteraf gezien, niet goed ingeschat.

We betreuren de gang van zaken waardoor er een situatie is ontstaan van twijfel omtrent de vrijheid van meningsuiting bij Saxion. Dit heeft onze studenten, medewerkers en relaties geraakt en in de eerste plaats Shayno.

Het CvB denkt na welke lessen we kunnen trekken uit deze situatie. In overleg met Shayno zullen we een debat organiseren rondom de vertoning van haar documentaire. 

In samenspraak met Shayno plaatsen we hierbij het oorspronkelijke interview.

Gerelateerde artikelen

Onderwijsmaterialen Saxion corporate fotografie Onderwijs

Saxion en vijf hogescholen maken leermaterialen op gebied van Leven Lang Ontwikkelen

6 juli 2020
terrein Studentenleven

Het Saxion-festivalterrein, daar wil je (online) bij zijn!

3 juli 2020
BL1.jpg Corporate

Saxion sluit bizar studiejaar op symbolische wijze