Stadscampus Enschede
Corporate

Adviesrapport ‘Wissels om’ van Commissie-Van Rijn heeft averechts effect voor hbo

Leestijd Minuten

Het adviesrapport van de Commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger beroepsonderwijs heeft volgens het College van Bestuur van Saxion een averechts effect voor het hoger onderwijs. In dit advies zijn de afspraken uit het regeerakkoord om aandacht te hebben voor techniekonderwijs niet vertaald naar het hbo. De commissie stelt een herverdeling van geld in het hbo voor op basis van de wisseling van studenten tussen instellingen. Dit staat niet in het regeerakkoord en heeft een negatief effect voor Saxion.

Van Rijn kijkt niet naar aandeel techniekstudenten bij hogescholen

“Van Rijn vraagt met zijn advies terecht aandacht voor techniekonderwijs. Hij vertaalt dat door naar het wo maar vreemd genoeg niet naar het hbo”, zegt Anka Mulder, bestuursvoorzitter van hogeschool Saxion. “Saxion heeft een hoog percentage techniekstudenten, ongeveer een derde van de studenten volgt een technische opleiding. Daarmee levert de hogeschool een belangrijke bijdrage aan de regionale economie. Daar is geen aandacht voor in dit advies en dat treft ons dus onevenredig zwaar.”

Er wordt 260 miljoen euro herverdeeld op basis van één andere indicator, namelijk het aantal studenten dat wisselt van instelling. In de regio’s met één hbo wisselen studenten natuurlijk niet zo snel van instelling. Voor Saxion leidt dit tot een korting van structureel vier miljoen euro per jaar op haar financiering voor onderwijs. “Dit is niet acceptabel voor Saxion en onbegrijpelijk wanneer je de problemen in de technieksector wilt aanpakken. En we gaan dan ook ons uiterste best doen om hier samen met onze partners verandering in te brengen”, benadrukt Mulder.

Saxion roept minister Van Engelshoven op om de herverdeling niet alleen te baseren op 'wisseling van opleiding tussen instellingen', maar in het hbo ook te kijken naar techniek zoals dat is gedaan in het wo.

Gerelateerde artikelen

'Snuffeldrone' detecteert toxische gassen bij brand Onderzoek

Video: 'Snuffeldrone' detecteert toxische gassen bij brand

9 juli 2019
Enschede - Stadscampus Corporate

Goed nieuws: Saxion wordt niet gekort

8 juli 2019
Green Team Twente wint Eco-Marathon Londen Studentenleven

Green Team Twente wint Eco-Marathon Londen