Subsidie TYF
Organisatie

Met subsidie samen werken aan het bevorderen van zelfregulatie

Patrick Sins, Saxion
Dr. Patrick Sins Leestijd Minuten

De komende tijd werken we samen met een aantal vernieuwingsscholen en onderzoekers van de Universiteit Twente en de Open Universiteit aan een vervolg op iSELF.

Bevorderen van zelfregulatie tijdens onderzoekend leren binnen het W&T-basisonderwijs is een door TechYourFuture gesubsidieerd tweejarig project (toegekende subsidiebedrag €205.804). In dit project passen we iSELF toe om een leerlinggerichte didactiek te ontwikkelen voor het ondersteunen van zelfsturend leren van leerlingen tijdens onderzoekend leren binnen de W&T-lessen. Aan dit project doen zestien basisscholen en zijn ook pabostudenten betrokken. Lees hier meer. 

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Patrick Sins is lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool

Gerelateerde artikelen

Jaap de Brouwer.jpg Onderzoek

In de voetsporen van Maria Montessori: Jaap de Brouwer wint International Montessori Award

15 juli 2021
over spreken gesproken.jpg Organisatie

Naar een groeigerichte leermentaliteit met Sandra van Aalderen

16 juni 2021
adult-education-2706977_1920.jpg Organisatie

Goedkoper dan Netflix