NOABER moet onderzoek naar biogasproductie in Oost-Nederland een boost geven
Onderzoek

NOABER moet onderzoek naar biogasproductie in Oost-Nederland een boost geven

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

NOABER. Het woord klinkt ons in Oost-Nederland al vertrouwd in de oren, maar het is ook de verkorte benaming van het project Naar Oost-Nederlandse Agro Biogashus En ciRculairiteit. Saxion ontving subsidie om, met een aantal partners, onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden en verdienmodellen om de productie van biogas te verhogen. De komende twee jaar zijn verschillende Saxion-lectoraten daar vanuit het corporate onderzoeksprogramma Smart Energy Transition intensief bij betrokken.

Met biogas is het mogelijk om duurzame warmte te leveren. Niet alleen aan woningen, maar ook aan de industrie. Het gas kan geproduceerd worden door melkveebedrijven. Daarbij zetten de agrariërs mest om in gas en in digestaat, een restproduct dat vrijkomt bij het vergisten van biomassa. Voor veehouders met relatief kleine bedrijven (90-300 koeien) is het financieel, technologisch en juridisch ingewikkeld om een dergelijke productie op te zetten. Het NOABER-project verkent de mogelijkheden voor agrariërs om de meststoffen collectief, in corporaties te verwaarden. De coöperatieve biogashubs kunnen daarmee onderdeel worden van de lokale duurzame energievoorziening. Daarbij verwarmt Overijssels biogas over een aantal jaren bedrijven en woningen.

Met technische innovaties kan het gas op grotere schaal en tegen een lagere kostprijs geproduceerd worden. De melkveehouders leveren daarmee duurzame warmte voor hun eigen regio.

Richard van Leeuwen, lector Duurzame Energievoorziening bij Saxion

Richard van Leeuwen, lector Duurzame Energievoorziening bij Saxion, voert met zijn lectoraat de regie op het onderzoek: “In Oost-Nederland is veel potentie voor biogasproductie. Met de RAAK MKB-subsidie zijn we in staat om samen met een groot aantal samenwerkingspartners onderzoek te doen. Niet alleen de energietransitie, maar ook het circulair maken van de melkveehouderij zijn daarbij belangrijke thema’s. Als veehouders samen kunnen werken, wordt de productie van biogas economisch interessant voor hen. Met technische innovaties kan het gas op grotere schaal en tegen een lagere kostprijs geproduceerd worden. De melkveehouders leveren daarmee duurzame warmte voor hun eigen regio. Het is een omvangrijk onderzoeksproject en ik ben enthousiast over de bijdrage die we vanuit Saxion kunnen leveren.

Het NOABER-project vindt zijn weg ook in het onderwijs. Studenten van diverse technische, economische en bestuurskundige Saxion-opleidingen kunnen de komende twee jaar aan de slag met vraagstukken rond de productie, opslag en distributie van biogas. Dat doen zij onder begeleiding van onderzoekers, lectoren en de betrokken bedrijven. Het project loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Project NOABER

Het lectoraat Duurzame Energievoorziening is penvoerder van het project NOABER waarvoor het programma RAAK-MKB subsidie beschikbaar heeft gesteld. Overige deelnemers in het project NOABER zijn de bedrijven en organisaties Cornelissen Consulting Services B.V., Energie Coöperatie IJSKOUD, en de agrariërs Veldscholten, Hasman, HoTechCon, Beekhof, Lamberts, Muilerman, Men Training Salland, Nijkamp-Marsman. Om het project een grotere betekenis binnen Overijssel te geven zijn daarnaast de volgende partners betrokken: BEON (Bio-Energiecluster Oost-Nederland), Friesland Campina, Wageningen Universiteit – proeflokatie De Marke, Provincie Overijssel en Cogas.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Enschede - Stadscampus Onderzoek

Saxion ontvangt NWO-subsidie voor praktijkgericht onderzoek

22 maart 2022
Project Aardehuizen in Olst in samenwerking met Saxion lectoraat Duurzame Energievoorziening Onderzoek

Saxion helpt met slimme oplossingen bij het zo efficiënt mogelijk omgaan met energie

08 oktober 2020
Trynke Papa (drieluik deel 3).jpg Onderzoek

'Waterstof wordt soms gezien als wondermiddel, maar de toepassing is weerbarstig'