Saxion en Antea Group verlengen samenwerking binnen lectoraat Bodem en Ondergrond
Organisatie

Saxion en Antea Group verlengen samenwerking binnen lectoraat Bodem en Ondergrond

Saxion en Antea Group hebben besloten ook de komende jaren nauw samen te blijven werken binnen het lectoraat Bodem en Ondergrond. Suzan Veldhuis, directeur van de academie BBT van Saxion, en Léon Verhoeven, businesslijn-directeur van Antea Group, zetten de samenwerking kracht bij door de ondertekening van een overeenkomst.

Antea Group en Saxion willen bijdragen aan nieuwe kennis op dit gebied en de positie van bodem en ondergrond verder versterken. Nieuwe technologie en data krijgen een nadrukkelijker plek in het onderzoek, zoals bij archeologie, bodemdaling en de bijdrage van de bodem aan stedelijke vraagstukken. Maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en een gezonde leefomgeving vragen hier uitdrukkelijk om. Daarbij blijft samenwerken met vele partners uit het werkveld cruciaal. Met deze aangescherpte focus gaat het lectoraat een prachtige uitdaging aan, passend binnen de visie van beide partners. Saxion en Antea Group willen hiermee blijvend een bijdrage leveren aan verdere verduurzaming van Nederland. 

Resultaten tot nu toe

Het onderzoek van het lectoraat heeft in de afgelopen vier jaar nadrukkelijk bijgedragen aan de positie van bodem en ondergrond in ruimtelijke ontwikkeling. Docent-onderzoekers en studenten hebben gewerkt aan de governance van bodemdaling, de afbouw van verontreinigde stedelijke gebieden en de ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur. Er zijn stappen gezet in toegepast archeologisch onderzoek, onder meer in onderzoek naar conflicten. Daarnaast werkt het lectoraat samen met mijnbouwbedrijven en Twentse gemeentes aan ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke potentie van ondergrondse ingrepen. Via (onder meer) het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) is de bekendheid van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs toegenomen.

Gerelateerde artikelen

Drie onderzoeksteams van hogeschool Saxion ontvangen HTSM-geld voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen Onderzoek

Saxion-lectoren in de prijzen bij NWO-innovatiefestival

7 november 2019
Verpleegkunde studente.jpg Onderzoek

Saxion en partners ontwikkelen scholingsmodule en platform rondom delier

22 oktober 2019
‘We maken de waarde van reclasseren verder duidelijk met data van het CBS’ Onderzoek

‘We maken de waarde van reclasseren verder duidelijk met data van het CBS’