Techniek in basisonderwijs
Organisatie

Ben je leraar en houd je van techniek? Wat een kans!

Leestijd Minuten

Worstel jij ook met de vraag hoe jij jouw leerlingen hulp kan bieden bij het leren plannen, organiseren en monitoren? Wil je ook dat kinderen op hun eigen manier zelfsturend kunnen leren? En houd je van techniek? Wat een kans!

Waarom techniek?

Wetenschap en Techniek (W&T) moet vanaf 2020 structureel in het programma van basisscholen worden ingevoerd. Op een groot aantal scholen in de regio wordt dan ook stevig geïnvesteerd in W&T. 

Zelfsturend leren en leren onderzoeken

Stel je voor, je wilt de kinderen aan de slag laten gaan met de opdracht 'hoe bouw je een huis op de maan'. Je wilt kinderen uitdagen in een leeromgeving waarin ze enthousiast met de opdracht aan de gang gaan. Daar is wel een aantal vaardigheden voor nodig. Zo moeten de kinderen voorkennis activeren, strategieën bedenken en vervolgens bijstellen en zichzelf motiveren. Daar komt plannen en monitoren bij kijken en niet ieder kind heeft daar evenveel grip op. Voor sommige kinderen is plannen lastig. Bij monitoren speelt de vraag wat je moet doen als het niet goed gaat. 

Het zou zomaar kunnen dat je jouw (W&T)-onderwijs óf overstructureert, waardoor kinderen niet zelfsturend leren onderzoeken. Of dat je jouw leerlingen volledig vrijlaat, zodat ze eigenlijk niet weten wat ze aan het doen zijn. En dan hebben we het nog niet over het feit dat ieder kind werkt op en aan zijn eigen niveau. Als er ondersteuning wordt geboden, dan is dat vaak in een one size fits all-vorm. 

Daar kun je iets aan doen. 

Professionele leergemeenschap (PLG)

Wat is een PLG? En is dat iets voor mij?

Verbiest (2008) vat het als volgt samen: "Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren".

Als je de vele definities die we verder tegenkomen samenvoegt, zou je ook kunnen zeggen: een PLG is een procesinstrument om de cultuur van het onderwijssysteem (in de breedste zin van het woord) te veranderen, waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het verbeteren van de motivatie en de leerprestaties van leerlingen. 

Start PLG Zelfsturend leren in W&T in onze regio. Jouw kans?!

Saxion Hogeschool start een PLG Wetenschap en Techniek op in onze regio. Ben jij de leerkracht die mee gaat werken in deze PLG? Dit houdt het in:

  • Leerkrachten gaan samen aan de slag om antwoorden te vinden op vragen uit de praktijk omtrent een bepaald thema
  • We buigen ons samen over een of meerdere deelaspecten uit zelfsturend leren binnen het W&T-onderwijs. Denk daarbij aan plannen, organiseren, jezelf motiveren, je onderzoeksproces bijhouden, waarderend onderzoeken, terugkijken en reflecteren
  • We richten ons op de midden- en bovenbouw
  • We ontwerpen concreet materiaal, proberen dit uit en evalueren de uitkomsten. Zo komen we tot handvatten die zelfsturend leren in W&T-onderwijs bevorderen

Doe je mee?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leo Klapwijk (mailadres), docent techniek van pabo Deventer. Aanmelden kan tot 7 februari. De eerste bijeenkomst is begin maart (na de voorjaarsvakantie). 

Achtergrond

Saxion Hogeschool is de trekker van het project PLG Zelfsturend leren in W&T-onderwijs. Projectleider Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, over de achtergrond: "Met dit project willen we leerkrachten helpen om zelfsturend leren binnen het onderzoekend leren op een gedifferentieerde manier te begeleiden, dus afgestemd op de behoefte van het kind."
Onderwijsonderzoeker Emmy Vrieling van de Open Universiteit kijkt mee als expert op het gebied van zelfsturend leren. Zij promoveerde op dit onderwerp voor hoger onderwijs. Vrieling vindt het een mooi project. "Vooral ook omdat de materialen echt in samenspel tussen onderzoekers en professionals in de praktijk worden ontworpen." Het samenspel tussen onderzoekend en zelfsturend leren is bovendien volgens haar nog niet eerder zo onderzocht.  

Gerelateerde artikelen

Juichende kinderen en confetti Organisatie

Column: Hoera voor onze scholen

9 december 2020
Leren op de middelbare school.jpg Organisatie

Column: Leer te leren op de middelbare school

16 oktober 2020
beeld_column_zelfregulatie_TYF.jpg Organisatie

Zelfregulatie tijdens onderzoekend leren ondersteunen: een nieuwe manier van werken