Foto van studenten die samen met het lectoraat zorgorganisatie Aveleijn helpen te verduurzamen
Organisatie

Lectoraat en Saxion studenten helpen zorgorganisatie Aveleijn te verduurzamen

Leestijd Minuten

Het lectoraat Duurzame Leefomgeving helpt organisaties te verduurzamen in de breedste zin van het woord. Onlangs kon een onderzoekstraject met zorgorganisatie Aveleijn met een mooi resultaat van een multidisciplinair 3S studententeam worden afgesloten. Graag vertellen we u over dit leerzame project, dat ook voor andere (woon)zorgaanbieders een bron van inspiratie kan zijn.

In oktober 2018 is de door een deel van de zorgsector in Nederland de Green Deal “Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst” ondertekend. Aveleijn, een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt, heeft zich aan de aandachtspunten in deze Green Deal gecommitteerd. Er worden punten op het gebied van CO2 reductie, circulair werken, reductie van medicijnresten in water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving onderscheiden. Weliswaar zijn gelijkwaardigheid, inclusie en duurzaamheid belangrijke thema’s binnen Aveleijn, maar om invulling te geven aan de aandachtspunten in de Green Deal waren extra kennis en originele interventies nodig. 

Aveleijn en Saxion werken breder samen om kennis te ontwikkelen over duurzaamheid. Gesprekken tussen Aveleijn en het lectoraat Duurzame Leefomgeving gaven het inzicht dat Aveleijn een goed beeld heeft van het energiegebruik van haar gebouwen, maar dat de vraag, hoe de duurzaamheid van Aveleijn kan worden verbeterd, nog leefde. Aveleijn gaf aan graag een team van studenten de mogelijkheid te bieden om tot een sluitend plan te komen met daarin interventies om Aveleijn te verduurzamen. Belangrijke invalshoeken hierbij zijn: de gebouwen van Aveleijn, het gebruik van deze gebouwen voor diensten en door klanten van Aveleijn en het bezien van de gebouwen in hun omgeving.

Het onderzoek van de studenten is vooraf gegaan door een bijeenkomst om intern zelf projecten van de grond te krijgen die het comfort van bewoners verbeteren, het energie- of watergebruik verlagen, dan wel op een andere manier de milieu-impact van de gebouwen, diensten, medewerkers en klanten van Aveleijn verlagen. 

Deze bijeenkomst heeft in de vorm van een door het lectoraat Duurzame Leefomgeving ontworpen en begeleide workshop plaatsgevonden in juni 2019. Tijdens de workshop zijn een paar thema’s naar voren gekomen, te weten:

  • verduurzaming gebouwen met o.a. hun verlichting, sedum dak, douches, thermostaten en (niet aangesloten) PV-systemen;
  • verbeteren groen rondom en in de gebouwen met o.a. verticale tuinen, minder tegels, schaduwwerking, waterhergebruik, kamerplanten en regentonnen;
  • verduurzaming mobiliteit voor medewerkers en cliënten met o.a. elektrische bussen, auto’s en fietsen en het samen gebruiken en dus delen ervan; 
  • verduurzaming voedselvoorziening met lagere vleesconsumptie en minder verspilling vanuit ongelukkige regelgeving, maar ook door het gebruik van foodshare kasten en zelfs door een eigen voedselproductie;
  • gedragsbeïnvloeding door het delen van positieve ontwikkelingen en het bewust zijn van eigen gedrag, het verleden en afvalproductie.

Deze thema’s en voorbeelden van interventies zijn in september 2019 in het kader van het Saxion Smart Solution Semester (3S) aan een team van studenten voorgelegd. De studenten hadden een achtergrond in de verpleegkunde, bouwkunde en elektrotechniek en gingen aan de slag met hetontwikkelen van een verduurzamingsplan om de mate van duurzaamheid van de gebouwen (in relatie tot hun gebruik en omgeving) te verbeteren.

De uitvoering van het onderzoek heeft onder begeleiding van Bram Entrop van het lectoraat Duurzame Leefomgeving plaatsgevonden met op 4 februari 2020 een afsluitende presentatie door de studenten. Het resultaat bestaat uit vijf uitgewerkte interventies om Aveleijn te verduurzamen. De interventies betreffen het toepassen van een vegetatiedak, het verbeteren van de thermische schil, het zelf voorzien in voedsel, het introduceren van een vleesloze dag en gedeeld fietsgebruik. 

De uitgewerkte adviezen en reeds uitgevoerde acties zullen Aveleijn helpen aan de doelen van de Green Deal te voldoen. Aveleijn is blij met het werk wat de studenten hebben verricht. De adviezen zijn schaalbaar en daardoor goed toepasbaar binnen Aveleijn, omdat zij beschikt over een zeventig veelal kleinschalige locaties door heel Twente en een deel van Gelderland. 

Lees de volledige rapportage over het onderzoekstraject van zorgorganisatie Aveleijn.

Gerelateerde artikelen

Sam Rikhof Onderwijs

Bedrijfskunde-student Sam werd geselecteerd voor een audit experience in Parijs: ‘Ik dacht niet dat het zou lukken’

21 juni 2024
Kariene Mittendorff Onderzoek

Kariene Mittendorff geïnstalleerd als lector Studentsucces: ‘We kunnen ons oude denken niet meer loslaten op de huidige generatie jongeren’

20 juni 2024
Foto VR bril.jpeg Organisatie

Mastersamenwerking tussen drie vooraanstaande Europese hogescholen