mithu-saif-N5SkybSQijA-unsplash.jpg
Organisatie

Consortium ontvangt bijna 1 miljoen euro subsidie voor ontwikkeling testmethode voor MEMS-chips

Leestijd Minuten

Het consortiumproject METEORIET (MEms TEst voOR hoog-volume Innovatieve Elektronische Toepassingen) ontwikkelt de komende jaren een nieuwe methode voor het testen van zogeheten Micro-Electro Mechanical Systems Chips (MEMS-chips). De samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen ontvangt daarvoor bijna 1 miljoen euro subsidie van Operationeel Programma Oost-Nederland (OP-Oost). De partijen verwachten met het te ontwikkelen MEMS testinstrument een aantrekkelijke groeimarkt aan te boren.

MEMS-chips verschillen van elektronische chips in het feit dat ze geïntegreerd zijn met een mechanisch, fluïdisch of akoestisch element. Met dit soort chips kan men bijvoorbeeld bewegingen meten, geluid genereren en manipuleren (zoals in gehoorapparaten) en vloeistoffen analyseren. Net als 'gewone' elektronische chips moeten MEMS-chips worden getest. Dit testen is voor MEMS-chips veel complexer dan voor gewone chips. Hierdoor worden MEMS vaak pas getest als ze in hun behuizing zijn afgemonteerd. Wanneer MEMS-chips defect blijken, worden de hele modules weggegooid. Ook is er voor MEMS testen vaak dure en speciale 'stimulatieapparatuur' nodig.

Verspilling tegengaan

Om deze verspilling tegen te gaan en het op een eenvoudiger manier te testen heeft Salland engineering (Zwolle) een consortium gevormd met Bronkhorst High-Tech (Ruurlo), Universiteit Twente (Enschede), Saxion Hogeschool (Enschede) en MASER Engineering (Enschede). De projectpartners gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een effectieve methode voor het testen van deze MEMS-chips en het in model brengen van deze tests. Hierdoor kunnen MEMS-producten goedkoper in de markt worden gezet en dus meer producten beschikbaar komen die van deze veelzijdige chips gebruik maken. Door deze testprocedure te ontwikkelen zal (Oost-)Nederland haar positie in de chiptestwereld verder versterken.

Consortium

Oost NL hielp bij het vinden van projectpartners voor de vorming van het consortium. Ivan Stojanovic, projectmanager Tech bij Oost NL: "Door Salland Engineering attent te maken op de mogelijkheden die de OP-Oost regeling biedt, heeft Salland snel geschakeld en samen met de projectpartners een relevant probleem in kaart gebracht. Het project dient ook als basis voor het testen van nog complexere chips en sensoren, zoals geïntegreerde fotonische chips. Het is fantastisch om te zien hoe het consortium elkaar heeft gevonden en de Oost-Nederlandse regio bij elkaar brengt om te laten zien wat ze samen kunnen realiseren."

Katalysator ecosysteem

Paul van Ulsen, directeur/eigenaar van Salland Engineering "Door het ontwikkelen van dit unieke MEMS-testinstrument kunnen we op industriële schaal geautomatiseerd MEMS testen. Het is een fantastische katalysator voor het intensiveren van het High-Tech ecosysteem in de regio Oost-Nederland. Hierdoor kunnen we onze regio positioneren als de MEMS Test Valley van de wereld." Inmiddels is er internationaal al belangstelling voor de te ontwikkelen technologie.

Joost Lötters, Science Officer bij Bronkhorst High-Tech BV: "Oost-Nederland speelt een wereldwijd vooraanstaande rol in onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van MEMS gebaseerde producten. Het op industriële schaal kunnen testen van MEMS-devices maakt het mogelijk dat de volledige keten intact en behouden blijft. Hierdoor kan Bronkhorst High-Tech de toenemende aantallen wereldwijd verkochte MEMS gebaseerde flow meters in Oost-Nederland blijven ontwikkelen en produceren, wat flinke investeringen en hoogwaardige werkgelegenheid in de regio oplevert."

Remco Wiegerink, associate professor Universiteit Twente: "Wij vinden het erg belangrijk dat de resultaten van ons onderzoek ook daadwerkelijk gebruikt worden en we zijn dan ook blij dat we met onze jarenlange MEMS-ervaring aan het METEORIET-project kunnen bijdragen."

dr. ir. Aleksandar Andreski, associate professor Nanotechnology Saxion: “Het is belangrijk om al onze kennis van software tools, 3D FEM en multi-physics modelleren en de complexiteit en productievariaties van een MEMS device te vangen in een systeem model. Dit model vormt de basis van de methode Model-Based Productie Test die het Meteoriet project in het praktijk gaat toepassen. Daarnaast verzorgen wij de validatie (het bewijs dat het nieuw ontwikkelde instrumentarium de gewenste functionaliteit heeft).

Nieuwe arbeidsplaatsen

De partijen verwachten met het te ontwikkelen MEMS testinstrument een aantrekkelijke groeimarkt aan te boren, waarbij de komende 5 tot 10 jaar ruim 45 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd. De totale subsidiabele kosten voor project METEORIET bedragen € 2.246.891,26 waarover de totale subsidie € 932.222,26 bedraagt. Het project is al van start gegaan en zal in medio 2022 eindigen.

Gerelateerde artikelen

Cas Damen Onderzoek

De onstilbare honger naar chips: Saxion jaagt onderzoek Precisie Assemblage aan

08 juni 2021
Aleksandar Andreski Onderzoek

Grenzen verleggen op de nanometer: Saxion-onderzoek naar een schonere productie van MEMS

04 maart 2021
cid118153_Printing makes sense1.jpg Onderzoek

Saxion-lectoraten werken aan sneltesten: ‘Geen ver-van-mijn-bed-show meer’