Jan Mahy TexPlus
Onderzoek

Nu echt de afvalberg te lijf: Saxion en partners openen Circulair Textiel Lab

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Op 3 februari zetten Saxion en samenwerkingspartners een grote stap in het opschalen van de recycling van textiel afval. In Enschede opent Stichting TexPlus het eerste Circulaire Textiel Lab. “Het lab helpt ons de productie van circulaire kleding op te schalen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelen,” zegt Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles bij Saxion en voorzitter van Stichting TexPlus.

In het nieuwe Circulaire Textiel Lab verenigt Saxion zich met zes Overijsselse koplopers op het gebied van textiel. Daarbij is de hele keten vertegenwoordigd: van textielinzameling tot verwerking en het maken van nieuwe eindproducten voor de markt. Het lab biedt partners de mogelijkheid om op grotere schaal innovaties voor het recyclen van oude kleding te onderzoeken. Het ingezamelde textiel wordt vervezeld, waarbij een nieuwe vezel uiteindelijk de basis vormt voor textielgaren dat zijn weg weer vindt in nieuwe textiele eindproducten. 

Betere en duurzame bestemming

Dergelijke ambities zijn hard nodig om de textiele afvalberg in Nederland een betere en duurzamere bestemming te geven dan vervuilende verbrandingsovens. In ons land recyclen we slechts 33% van de 136 miljoen kilo, die we als gescheiden textielafval op jaarbasis weggooien. Van 1% van alle weggegooide kleding maken we nieuwe kleding. Dit komt onder andere doordat bijvoorbeeld ritsen, knopen, labels en broekzakken moeilijk te recyclen zijn. Ook speelt kwaliteit een rol. “Het Circulaire Textiel Lab ontwikkelt technieken om alle onderdelen van een kledingstuk te recyclen. En dat van zulke goede kwaliteit dat kledingproducenten er nieuwe kledingstukken van kunnen én willen maken.”

“Het Circulaire Textiel Lab ontwikkelt technieken om alle onderdelen van een kledingstuk te recyclen. En dat van zulke goede kwaliteit dat kledingproducenten er nieuwe kledingstukken van kunnen én willen maken.”

Jan Mahy
Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles over de opening van TexPlus

Mooie wisselwerking

Voor Enschede Textielstad, één van de partners in TexPlus, is de samenwerking met Saxion belangrijk, vertelt oprichter en eigenaar Annemieke Koster: “We leren ontzettend veel van de studenten, docenten en onderzoekers. Het lab biedt ons mogelijkheden om producten en processen op kleine schaal te ontwikkelen, voordat ze bij ons in de fabriek op industriële schaal worden doorontwikkeld. Hierdoor ontstaat een mooie wisselwerking omdat wij het lectoraat op onze beurt weer data teruggeven over hoe deze processen in een industriële omgeving uitpakken.”

Starten met katoen

Het Circulaire Textiel Lab focust zich eerst op het grootste textielafvalprobleem: katoen. Waar gestart wordt met het recyclen van 100 kilo katoen, werkt het lab uiteindelijk toe naar het recyclen van duizenden kilo’s per dag. “Ook willen we polyester, wat het tweede grootste textielafvalprobleem is, gaan betrekken bij het circulaire recyclingproces,” licht Mahy toe. “Vervolgens willen we met het lab ook kijken naar de mogelijkheden voor zijde, wol en nylon.”

Over TexPlus en en het programma Circulair Textiel Twente

Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. De stichting vertegenwoordigt de gehele keten, van textielinzameling tot verwerking en het maken van eindproducten. Het doel is om de circulaire textielketen te verbinden door het hergebruik van textiele producten te stimuleren met innovatieve technieken en niet-herbruikbare textiele producten zo hoogwaardig mogelijk te recyclen. De stichting betrekt bij de ontwikkelingen ook actief de markt.

Het programma Circulair Textiel Twente wordt mogelijk gemaakt steun van de Regio Deal Twente en door partners in het samenwerkingsverband: Stichting TexPlus (penvoerder), Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV, Frankenhuis BV, SaXcell BV, Saxion en Enschede Textielstad Innovatie BV. De Uitvoering wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met andere stakeholders en initiatieven in de Dutch Circular Textiel Valley, industrie in Nederland en daarbuiten.

Texplus1.jpg Texplus2.jpg Texplus3.jpg Texplus4.jpg
Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie van Saxion. Schrijven maakt haar gelukkig. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. Als lezer, luisteraar, schrijver en podcaster gaat Anne ook graag op zoek naar mooie verhalen uit de geschiedenis van de popmuziek. In haar vrije tijd is ze bovendien boekenliefhebber en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Jan Mahy Onderzoek

‘50 jaar geleden keken we naar de maan, nu is het hoog tijd weer naar de aarde te kijken’

17 oktober 2019
Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten Onderzoek

Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten

17 januari 2023
Ria Jaspers - fotografie Thomas Busschers Onderwijs

75 jaar Social Work in Oost-Nederland: ‘Nog steeds opereert Saxion vanuit een maatschappelijke behoefte’