Hogeschool Saxion wil met Europese subsidie meer duurzame textiel startups creëren
Persbericht

Hogeschool Saxion wil met Europese subsidie meer duurzame textiel startups creëren

Leestijd Minuten

Vanuit het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, een belangrijk kennis- en innovatiecentrum voor de Europese Unie, is een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend aan Saxion en diverse partners. Met deze subsidie gaan zij gezamenlijk een ecosysteem voor de duurzame textielindustrie ontwikkelen waarin ondernemerschap centraal staat. Studenten van diverse textielopleidingen worden met dit programma geholpen bij het opzetten van een startup die betrekking heeft op duurzaam textiel.

Deze nieuwe startups zijn van groot belang voor de doelstellingen van de Europese Unie (EU) rondom duurzaam textiel. Het ecosysteem bevat gezamenlijke programma’s waarbij Saxion samen met alle partners (RWTH Aachen, Hogeschool Gent, Vilnius University, Istanbul University en The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing) kennis en expertise rondom textiel en ondernemerschapsonderwijs inbrengt. Vanuit Saxion wordt vanuit de opleiding Fashion & Textile Technologies, het lectoraat Sustainable & Functional Textiles en het Centrum van Ondernemerschap aan het programma gewerkt. Uiteindelijk is het doel om gezamenlijk ruim 100 docenten en 800 studenten te begeleiden met als resultaat ten minste 50 nieuwe startups. Daarnaast worden ook bestaande (MKB) bedrijven geholpen in hun transitie naar de circulaire economie, studenten gaan bij hen in de vorm van stage- en afstudeeropdrachten aan de slag en (MKB) bedrijven kunnen binnen het lectoraat terecht voor het vormgeven van innovatieve ideeën en producten.

Duurzaam textiel in de Europese Unie

Vanaf 2030 wordt geëist dat ten minste 50% van alle nieuwe textielproducten die in de EU worden verkocht duurzaam materiaal bevatten, dus niet van fossiele grondstoffen zoals de meeste synthetische vezels. Daarbij moet 30% van alle nieuwe textielproducten ook gemaakt zijn van gerecycled textiel. Een Europeaan gooit per jaar gemiddeld 11 kilogram aan textielproducten weg, hiervan wordt op dit moment slechts 5% hergebruikt. Volgens de kaderrichtlijn ‘Afvalstoffen’ zijn EU-lidstaten verplicht om ook de verzameling en verwerking van textielafval verbeterd te hebben per 2025. Naast materialen en afval zijn ook uitdagingen als het vereenvoudigen van het productpaspoort bij textielproducten, het vrijkomen van microplastics bij het wassen of het creëren van makkelijk te recyclen ontwerpen belangrijk. Ten slotte kunnen startups binnen de textielbranche aan de slag met thema’s als gendergelijkheid en een veiligere werkomgeving.

Rol docent en student

De textielbranche staat voor grote uitdagingen. Vanuit het project CITE (Circular Economy Innovative Initiative in Textiles for an Entrepreneurial Europe) staat het stimuleren van ondernemerschap en innovatie centraal. Door dit te stimuleren wil men de transitie naar circulair textiel verbeteren en versnellen. Vanuit alle deelnemende kennisinstellingen worden docenten begeleid in hun nieuwe rol als businesscoach, waardoor zij studenten niet alleen kennis over textiel kunnen overbrengen, maar deze studenten ook in hun ondernemerschapsvaardigheden kunnen begeleiden. Studenten die de opleiding nu al volgen worden via workshops en trainingen aangemoedigd om te kijken waar en hoe zij hun kennis kunnen inzetten bij het ontwikkelen van een eigen startup. Om ook de regio Oost-Nederland te laten profiteren van dit ecosysteem en de startups aan de regio te verbinden, wordt de kennis en expertise vanuit Saxion-partners zoals bijvoorbeeld de Gemeente Enschede en de stichting TexPlus bevraagd en aangesloten. Het project start in juli 2022 en kent een doorlooptijd van 2 jaar.

Gerelateerde artikelen

Media Organisatie

EUVECA: Innovatieve scholing voor ondersteuning en zorg van de toekomst

19 juli 2024
Onderwijs

‘Je mag van de richtlijnen afwijken als je daar een goede reden voor hebt.’

19 juli 2024
Kiki Hannink (fotografie: Thomas Busschers) Studentenleven

Column: tips en tricks voor bijbaantjes in de zomer