Enschede - Stadscampus
Organisatie

Lector Jan Veuger verlaat Saxion per 1 augustus

Leestijd Minuten

De onafhankelijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van hogescholen heeft onderzoek gedaan naar een klacht die afgelopen december (2021) door Saxion was ingediend over Jan Veuger, lector Blockchain. Gedurende het onderzoek heeft Veuger zijn werkzaamheden stilgelegd. Het onderzoek is eind maart afgerond en de Commissie heeft geen schending van de wetenschappelijke integriteit vastgesteld. Saxion en Veuger zijn overeengekomen dat Veuger per 1 augustus 2022 Saxion verlaat.

Het onderzoek van de CWI betrof vragen over plagiaat, zelfplagiaat en commerciƫle belangen. De Commissie vindt vijf van de zes klachten gegrond en oordeelt wel dat er sprake is geweest van slordigheid en nalatigheid, hetgeen ze kwalificeert als bedenkelijk gedrag. Dit betrof de klachten over het niet refereren naar originele brondocumenten. Veuger heeft dit naar aanleiding van het advies van de CWI gerectificeerd. Het CWI geeft verder adviezen aan Saxion om het afstudeer- en publicatiebeleid scherper te ontwikkelen en te voeren. Dit neemt Saxion ter harte en is opgepakt.

Gerelateerde artikelen

Saxion Corporate

Motie Tweede Kamer over werving buitenlandse studenten vraagt om nuancering