game robert wienk.png
Organisatie

Afstudeerwerk Robert Wienk van lectoraat Sustainable Area and Soil Transition geselecteerd voor Dutch Design Week

In het kader van zijn afstudeeronderzoek aan het masterprogramma Crossover Creativity aan de HKU is Robert Wienk, onderzoeker bij het lectoraat, geselecteerd voor de graduation show van de Dutch Design Week in Eindhoven.

In zijn afstudeeronderzoek heeft hij onderzocht hoe verbeelding een rol kan spelen in het betrekken van bewoners bij beleidsvorming rondom drie belangrijke transities, de verstedelijking, de energietransitie en de transitie van de landbouw, in het Twentse landschap. Hij heeft hiervoor twee participatieve middelen ontworpen, een serious game waarmee bewoners en bestuurders het Twentse landschap van de toekomst gaan inrichten, en een interactieve videoinstallatie waarin bewoners en bestuurders samen interventies in het Twentse landschap plaatsen.

In de game ‘toekomstperspectief 2100’ wordt aan bewoners gevraagd om na te denken over de toekomst van het Twentse landschap, en over een nieuw verhaal voor Twente. Tijdens het spelen van het spel ontstaan verrassende combinaties op bestaande plekken in het landschap. Verrassende combinaties zoals nieuwe dorpen waar nieuwe gewassen worden geteeld. Nieuwe collectieve verhalen ontstaan die de brug slaan tussen alle veranderingen en kunnen zorgen voor een verankering in het Twentse landschap.

De Twentse identiteit en het Twentse landschap zijn heel sterk verbonden, zoals zo mooi bezongen in het Twentse volkslied. De schrijver van dit volkslied, J.J. van Deinse, verzamelde rond de vorige eeuwwisseling verhalen en sagen uit Twente en bundelde deze in columns, een volkslied en een vlag. Het project A + @ = 3 verzamelt op eenzelfde verbeeldende wijze nieuwe verhalen voor de toekomst van Twente die de basis kunnen vormen voor beleidsvorming rondom grote transities die een plek moeten krijgen in dat Twentse landschap.

Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe participatief ontwerp en verbeelding als ‘boundary crossing agent’ kan fungeren tussen de systeemwereld van grote, abstracte, deels onzichtbare, maar daarom niet minder reële transities als de energietransitie en de concrete leefwereld van bewoners van een gebied.

De serious game ‘toekomstperspectief 2100’ is vanaf 22 oktober tot 30 oktober te bekijken en spelen tijdens de graduation show ‘Class of 22’ in het Klokgebouw, Hal 3, Strijp-S in Eindhoven.

Meer informatie:
www.ddw.nl

Gerelateerde artikelen

Studententeam.png Organisatie

Studenten ontvangen certificaat op de Green Ambassador Day

01 december 2022
iabr.png Organisatie

Lectoraat Sustainable Area and Soil Transitions aanwezig op de Internationale Architectuurbiennale in Rotterdam

12 oktober 2022
Peilbuizen Onderzoek

Hiervoor dienen de zwart-gele paaltjes die op het Saxion-terrein te vinden zijn