iabr.png
Organisatie

Lectoraat Sustainable Area and Soil Transitions aanwezig op de Internationale Architectuurbiennale in Rotterdam

In de aankomende weken is het lectoraat Sustainable Area and Soil Transitions aanwezig op de Internationale Architectuurbiennale in Rotterdam (IABR) als onderdeel van het Ministerie van Maak, een initiatief van ontwerpbureaus ZUS en Mann.

Het ministerie van maak is door de ontwerpbureaus ZUS en Mann in samenwerking met de IABR opgericht om minister Hugo de Jonge te helpen in zijn uitdaging om te voldoen aan de woningbouwopgave, energietransitie, klimaatopgave en de transitie van de landbouw. Tijdens de IABR zal er in de Ferro Dome een tentoonstelling te zien waar voor 100 + 1 locaties met ontwerpend onderzoek is onderzocht of, hoe en waarom per locatie 10.000 woningen gebouwd zouden kunnen worden.

Het lectoraat is voor de locatie Twekkelo geselecteerd met hun visie voor een Twekkelo waar de woningbouwopgave wordt gecombineerd met een nieuw energielandschap. Deze visie sluit aan op het onderzoek van het lectoraat naar de mogelijkheden van ondergrondse energieopslag in de zoutcavernes in onder andere Twekkelo.

Het ontwerpend onderzoek voor de IABR naar de combinatie van de verstedelijksopgave en de energietransitie vormt het beginpunt voor een vervolgonderzoek waarbij verbeeldingen van een mogelijke toekomst van Twekkelo centraal staat. De gemaakte maquette van Twekkelo is te bewonderen op de IABR van 14 oktober tot 13 november in de Ferro Dome te Rotterdam.

Meer informatie:

www.iabr.nl
www.ministerievanmaak.nl

Gerelateerde artikelen

Studententeam.png Organisatie

Studenten ontvangen certificaat op de Green Ambassador Day

01 december 2022
game robert wienk.png Organisatie

Afstudeerwerk Robert Wienk van lectoraat Sustainable Area and Soil Transition geselecteerd voor Dutch Design Week

12 oktober 2022
Peilbuizen Onderzoek

Hiervoor dienen de zwart-gele paaltjes die op het Saxion-terrein te vinden zijn