Organisatie

Saxion introduceert alcoholpreventiebeleid

Leestijd Minuten

Saxion heeft zich samen met Vereniging Hogescholen gecommitteerd aan het Nationaal Preventieakkoord om problematisch alcoholgebruik onder studenten terug te dringen. Om dit te realiseren introduceerde Saxion in maart 2023 het alcoholpreventiebeleid, als aanvulling op het bestaande landelijke NIX18 alcoholbeleid.

Over het alcoholpreventiebeleid

Het alcoholpreventiebeleid van Saxion richt zich op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik onder studenten. Verder is het verboden om alcoholische dranken die buiten Saxion zijn gekocht mee te nemen of op te drinken in de gebouwen van Saxion. Tijdens evenementen (nieuwjaarsbijeenkomst, diplomeringen) en in horecagelegenheden binnen Saxion, zoals café Pafraet in Deventer en het Grand Café in Enschede, mag alleen daar alcohol worden gedronken. Er geldt een uitzondering voor studieverenigingsruimtes waar na 16.00 uur (licht) alcoholische dranken mogen worden genuttigd, bijvoorbeeld bier en wijn. Het nuttigen van een alcoholisch drankje in deze ruimtes wordt gedoogd maar daarvoor gelden wel richtlijnen die zijn meegegeven aan de studieverenigingen.

Vervolgstappen

Met de introductie van het alcoholpreventiebeleid onderneemt Saxion nieuwe acties om, in lijn met het Nationaal Preventieakkoord, een bijdrage te leveren aan het terugdringen en/of voorkomen van problematisch drankgebruik onder studenten. Onder andere ontvangen medewerkers en studenten relevante informatie over dit thema en worden er trainingen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen zoals bestuurders van studieverenigingen. Saxion gaat protocollen opstellen voor medewerkers en bestuurders van studieverenigingen over hoe te handelen als er sprake is van overmatige alcoholconsumptie. Er wordt ingezet op alcoholconvenanten met student- en studieverenigingen waarin wordt vastgelegd hoe problematisch drinken wordt voorkomen. Zowel bij de sociëteit ‘De Generaal’ in Enschede als de verenigingsruimtes in Saxion-gebouwen. Er is al sprake van een convenant met de studentensociëteit ‘De Pakkerij’ in Enschede.  Tijdens evenementen en in horecagelegenheden binnen Saxion gaat Saxion een alcoholvrij aanbod naast het huidige alcohol- en frisdrankaanbod aanbieden en wordt er geen reclame gemaakt voor alcoholhoudende dranken.

Saxion roept op tot medewerking om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor iedereen bij Saxion en samen te werken aan een verantwoord alcoholbeleid.

Gerelateerde artikelen

Keti Koti_SG29SEPT fotograaf Barbara_Kieboom_.JPG Corporate

Moedige gesprekken aan Keti Koti Tafel Enschede

29 september 2023
Onderwijs

Rezwan combineert haar ervaring als mediator met het docentschap: ‘Het houdt me scherp en levert veel input voor de lessen’

29 september 2023
Onderzoek

Er was eens… een bruisend stadshart