Nederlands landschap

GROUNDED: het onzichtbare toepasbaar maken

Saxion en De Haagse Hogeschool gaan de komende 8 jaar intensief samenwerken. We willen in beeld brengen hoe onze omgeving boven én onder de grond ons leven ten goede of kwade kan beïnvloeden. Het monitoren van de kwaliteit van onze leefomgeving is cruciaal, om zo een toekomstbestendige oplossing te realiseren voor het klimaatvraagstuk in 2050.

Regieorgaan SIA heeft de SPRONG-subsidie van € 2 miljoen toegekend voor de opbouw van onderzoeksgroep GROUNDED by Data om dit project uit te voeren.

Project

De kern van het project: het ontwikkelen van technologieën, sleutelmethodes en werkwijzen voor het slim verzamelen, combineren en verrijken van grote hoeveelheden boven- en ondergrondse data in de leefomgeving. Daarnaast willen we onderzoek doen naar de dialoog tussen belanghebbenden, zoals bewoners, overheid en het bedrijfsleven. 

GROUNDED bundelt kennis op gebied van sensoren, monitoren, analyse, visualisatie en interpretatie van data over onze leefomgeving en dan specifiek de bodem waarop we leven, wonen en werken. Informatie die antwoorden geeft op urgente vraagstukken voor steden en dorpen, zoals de waterhuishouding, de energietransitie en het intensiveren van ruimtegebruik door woningvraag en industriële ontwikkeling. 

Partners

In GROUNDED gaan Saxion en De Haagse Hogeschool samenwerken met ESRI, De Kien – Stadscampus Deventer, de Politieacademie, Antea Group en Deltares. Ook vele andere partijen nemen deel. Met GROUNDED willen deze partijen het gebruik van data en data-analyse voor de opgaven in de leefomgeving naar een hoger plan tillen en inbedden in het onderwijs.

Betrokken lectoren

Vanuit de hogescholen trekken Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond bij Saxion, en John Bolte, lector Smart Sensor Systems bij De Haagse Hogeschool, de onderzoeksgroep.

Overige betrokken lectoren: 

Dr. ir. Sam Aerts, associate lector, Smart Sensor Systems
Dr. ir. Martin Bennink, Applied Nanotechnology
Dr. ir. Cas A.J. Damen, Applied Nanotechnology
Dr. Hongli Joosten-Ma, Purposeful Marketing
Dr. Jaap C. Knotter, Technologies for criminal investigations
Dr. ir. Jos van Leeuwen, Civic Technology
Dr. Katja M. Rusinovic, Grootstedelijke Ontwikkelingen
Dr. Mettina J.A. Veenstra, Smart Cities

Samenwerken

Werk met ons samen. Neem contact met ons op: