bodem en ondergrond

Sustainable Areas and Soil Transitions

Een duurzame leefomgeving, inclusief bodem en ondergrond: ons lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions (SAST) ontwikkelt en deelt kennis waarmee we daaraan bijdragen. We werken aan vier urgente maatschappelijke opgaven: circulariteit, klimaat, energietransitie en erfgoed.

Door het veranderende klimaat en schaarste aan grondstoffen moeten we de komende jaren onze leefomgeving toekomstbestendig maken. Op het snijvlak van hogeschool en samenleving ontwikkelt en deelt het lectoraat SAST kennis waarmee we bijdragen aan een duurzame  leefomgeving. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de rol van bodem en ondergrond, wat kansen biedt, onder meer voor opslag en winning van energie en het realiseren van ondergrondse infrastructuur. Onze kennis stellen we ten dienste van zowel de toekomstige professional (via onderwijs) als de huidige maatschappelijke partijen.

Uniek aan het lectoraat SAST is de samenhangende benadering van boven- en ondergrond. We combineren daarin drie elkaar versterkende perspectieven: technologie, governance en gebiedsontwikkeling. Échte duurzaamheid zit in het slimme samenspel hiertussen.

Onze expertises

Bodem en ondergrond

Wij ontwikkelen methoden en werkwijzen om de waarde van bodem en ondergrond te verankeren zodat ze integraal worden meegewogen bij ruimtelijke keuzes.

Duurzame leefomgeving

Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn ankerpunten in het werk van het lectoraat. We gaan daarbij op zoek naar kansen en synergie.

Samenwerken of vragen?

Neem contact met ons op.

Marleen Nijkamp

Project support

Saxion Informatiecentrum

Meer weten over Saxion?

Stel je vraag

Nieuws over het lectoraat

Onze focus

Uniek aan het lectoraat SAST is de samenhangende benadering van boven- en ondergrond.  We combineren daarin drie elkaar versterkende perspectieven: technologie, governance en gebiedsontwikkeling. Échte duurzaamheid zit in het slimme samenspel hiertussen.

Omgaan met hitte en droogte

Hitte en droogte in de wijk en in het landelijk gebied: we richten ons op praktische uitvoerbare oplossingen met meerwaarde. Dat doen we aan de hand van gebiedsontwikkeling, nieuwe technieken en participatie.
 

Lees meer
Bodemlagen

Circulaire gebiedsontwikkeling

Binnen dit focusgebied richten we ons op circulair ketenbeheer van stedelijke infrastructuur. Daarbij staan het transformatieproces van de bouwketen, en het monitoren en evalueren van circulariteit centraal.

Lees meer
Infographic over de bodem en ondergrond

Duurzame energietransitie

Gebiedsontwikkeling, governance en het gebruik van de ondergrond voor energie-infrastructuur: daar gaat ons onderzoek over. We werken samen met lectoraten die kijken naar gebouwen, technologie en businesscases.

Lees meer
SolarFreezer

Waarde met erfgoed

Binnen dit focusgebied draait het om het ontwikkelen van toegevoegde waarde vanuit erfgoed en archeologie voor de leefomgeving. En de landelijke positie op het snijvlak erfgoed, archeologie en ruimtelijke ontwikkeling.

Lees meer
Zoutwinning.JPG

Het Lectoraat Duurzame Leefomgeving heeft in de afgelopen jaren kans gezien een duidelijke positie te verwerven in een bijzonder relevant onderzoekdomein, zowel vanuit maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt.

Prof.dr.ir. J.I.M. Halman

Hoe kunnen we samenwerken?

Met ons onderzoek willen wij bijdragen aan de urgente maatschappelijke opgaven: circulariteit, klimaat, energietransitie en erfgoedpraktijk. Heb je een vraagstuk waar onderzoek kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Wil je samen met ons een onderzoeksproject starten? Laten we dan onze doelen, onderzoeksideeën en financieringsmogelijkheden verkennen.

Ligt de focus van jouw bedrijf of organisatie op één van onze onderzoeksthema’s? En wil je deelnemen aan onderzoek dat bijdraagt aan onze onderzoeksgebieden? Neem even contact op, zodat we je weten te vinden wanneer we deelnemers zoeken.

Laten we samen naar een oplossing zoeken

Samenwerken

Partners van het lectoraat

Vechtstromen website website website website website website website website

Onze onderzoekers

Profielfoto Geert Roovers

Dr. ir. Geert Roovers

Lector Bodem en Ondergrond

06 - 5109 4383 Dr. ir. Geert Roovers
wilko van zijverden

Dr. Wilko van Zijverden MSc, MA

Associate lector

06 - 1292 3651 LinkedIn Profiel
Annemarije Kooijman.jpeg

dr. ir. Annemarije Kooijman

Associate lector

LinkedIn Profiel
Bauke de Vries, Saxion

Drs. Bauke de Vries

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Kristoff Derveaux2.jpeg

Kristoff Derveaux MSc.

Docent/ onderzoeker

linkedin Profiel
Lianne te Winkel.jpeg

Ing. Lianne te Winkel

Projectleider

06 - 1062 2286 LinkedIn
John van den Hof

dr. mr. John van den Hof

Lector/ programmamanager

LinkedIn Profiel
Portretfoto Robert Wienk

Ing. Robert Wienk, MA

Docent/ onderzoeker

06 - 1361 1863 LinkedIn
Roeland Emaus.png

Roeland Emaus MSc. MA.

Docent/ onderzoeker

06 -1249 6101 LinkedIn
Jeroen Oosterbaan .jpg

Jeroen Oosterbaan, MA

Docent/ onderzoeker bij de opleiding archeologie

06 -1253 0542 LinkedIn Profiel
Sander Siebelink.jpeg

Dr. ir. Sander Siebelink

Docent/ onderzoeker

06 - 3981 3664 LinkedIn
Profielfoto van Jesse Wijnen

Jesse Wijnen

Docent/ onderzoeker

06 - 4145 8501 LinkedIn
Foto Johan Riezebos

Johan Riezebos

Docent/ onderzoeker

06 - 5381 9623 LinkedIn
Foto Kity Visser.jpeg

Kitty Visser

Ondersteuning Lectoraat Sustainable Building Technology (SBT) / Lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions (SAST)

06-22441826
Myron Wolters.jpg

Myron Wolters

Teamleider lectoraat SAST

Linkedin
Marianne Kroeze-van Oene

Marianne Kroeze-van Oene

Business developer

06 - 1907 3407 LinkedIn

Samenwerking lectoraat, werkveld en onderwijs

Een belangrijke opgave voor het lectoraat is om de student van vandaag voor te bereiden op de wereld van morgen. Via onze projecten brengen we studenten van verschillende opleidingen in contact met actuele maatschappelijke vraagstukken.

Afstudeeropdrachten

  • Onderzoek naar de ruimtelijke, technische en/of maatschappelijke aspecten van ondergrondse energieopslag in Twente.
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe functies op verontreinigde terreinen voor wonen, klimaat en energie.
  • Onderzoek naar slimme werkwijzen om circulariteit in infrastructuur en openbare ruimte bij gemeenten te implementeren.
  • Onderzoek naar het creëren van concrete meerwaarde met archeologie bij stedelijke gebiedsontwikkeling.
  • Ontwikkelen en gebruik van sensor en ICT systemen om klimaatmaatregelen bij bewoners effectief in te kunnen zetten.

Wil je meer weten over een of meerdere van de afstudeeropdrachten hierboven? Neem dan contact op met het lectoraat.

Gerelateerde lectoraten