Omgeving, Markt en Samenleving

Willeke Slingerland (lector)

Mr. dr. Willeke Slingerland is lector van het lectoraat Weerbare Democratie, verbonden aan de Academie Bestuur, Recht en Ruimte.

Artikelen en boekbijdragen:

Slingerland, W. and G. de Graaf (2020). The Netherlands: an impression of corruption in a less corrupt country. In Graycar, A. Handbook on Corruption, Ethics and Integrity in Public Administration. Edward Elgar Publishing.

Slingerland, W. (2019). Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Eleven International Publishing.

Slingerland, W. (2019). Article 36 of UNCAC Specialized authorities. In: Kubiciel, Landwehr & Rose (eds). Handbook on the United Nations Conventions against Corruption. Oxford University Press.

Slingerland, W. (2019). Article 11 of UNCAC Measures relating to the judiciary and prosecution services. In: Kubiciel, Landwehr & Rose (eds). Handbook on the United Nations Conventions against Corruption. Oxford University Press.

Wempe, J. and W. Slingerland (2017). My brother's keeper: a new phase in the debate on corporate responsibility. In: J. D. Rendtorff. Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics. Chapter 7 Volume 51. Springer International Publishing (Verlag).

Slingerland, W. (2017). Norms for networks: a contractarian approach to corruption. In: J. D. Rendtorff. Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics. Chapter 8 Volume 51.Springer International Publishing (Verlag).

Slingerland, W. (2016). De rol van het hoger onderwijs in het Nationaal Integriteitssysteem. Bijdrage in: Hoekstra, A., M. van Dijk en J. Talsma. (2016) Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung. Morele vorming en integriteit bij wo-opleidingen bestuurskunde. Juni 2016. Den Haag: BIOS.

Slingerland W. (2016). Integrity as a shared responsibility. In: Huberts, L. and Hoekstra, A. Integrity management in the public sector - the Dutch approach. Den Haag: BIOS  pp.173-185.

Slingerland, W. (2014). Inleiding bij het artikel van Schenkelaars, S. De rol van de Rekenkamer in het Nationale Integriteit Systeem– Een institutionele analyse van die rol in 27 EU lidstaten. Civis Mundi. 18 maart 2014.

Slingerland, W. en Wempe, J. (2013). De sleutelrol van politieke partijen in het Integriteitsysteem. Civis Mundi. 27 juni 2013.

Slingerland, W., F.E. Six, en L. W.J.C. Huberts (2012). Integriteitssystemen en hun werking. In: Heuvel Van den, J.H.J. et al, (eds.) Integriteit: Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland. 1e druk. Deventer: Kluwer pp. 219-238.

Slingerland, W. (2012). Naar een systeemgerichte benadering van integriteit. In: Zweegers, M. en Karssing, E. (red.) Jaarboek Integriteit 2012. Den Haag: BIOS/CAOP pp.22-33.

Slingerland, W. en Hulten Van, M. (2012). Nederland - Corruptieland (2). Inderdaad. Civis Mundi. 31 oktober 2012.

Slingerland, W. (2011). The Fight against Trading in Influence. Public Policy and Administration, Volume 10, No. 1 pp.53-66.  ISSN 1648–2603.

Vakpublicaties en onderzoeksrapporten:

Slingerland, W., Wempe, J., Hulten van M., Beltgens, M., Karaboev, S. and Parvu, S. (2014). Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies, Assessment Report en Best Practices Manual. Sofia, Bulgaria: Center for the Study of Democracy (CSD).

Veenhoven, R. en Slingerland, W. (2014). De vastgoedprofessional worstelt met de eigen moraliteit. In BOSS magazine No. 49

Slingerland, W., Eijkelhof, F., Hulten Van M., Popovych O. en Wempe J. (2012) Landenstudie, ‘National integrity system assessment Netherlands’, Den Haag: Transparency International Netherlands, April 2012.

Bolk, A., J. Tonino, W. Slingerland, M. van Hulten, en J. Wempe, (2011). Forensische quick scan naar het automatiseringsproject Aristoteles bij de provincie Limburg, 2011.

Opinie: 

Slingerland, W., Wempe, J., Hulten van M., Beltgens, M., Karaboev, S. and Parvu, S. (2014). Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies, Assessment Report en Best Practices Manual. Sofia, Bulgaria: Center for the Study of Democracy (CSD).

Veenhoven, R. en Slingerland, W. (2014). De vastgoedprofessional worstelt met de eigen moraliteit. In BOSS magazine No. 49

Slingerland, W., Eijkelhof, F., Hulten Van M., Popovych O. en Wempe J. (2012) Landenstudie, ‘National integrity system assessment Netherlands’, Den Haag: Transparency International Netherlands, April 2012.

Bolk, A., J. Tonino, W. Slingerland, M. van Hulten, en J. Wempe, (2011). Forensische quick scan naar het automatiseringsproject Aristoteles bij de provincie Limburg, 2011.

Interviews:

BNNVARA, 2020 Opstandelingen S2 - Aflevering 3: Het Complot van Bloemendaal

HP De Tijd, 2022 Wie kritisch is binnen het netwerk wordt gestraft

NOS op 3, 2023 Lang Verhaal Kort - Aflevering 499: Waarom deze lokale Haagse corruptiezaak ook jou aangaat 

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

Gemeente Enschede  Lid Wetenschappelijke Board Onbezoldigd mei 2018-heden
Gemeente Deventer Lid klankbordgroep project Beleving en gedrag in de openbare ruimte Onbezoldigd december 2022-heden
Huis van Klokkenluiders Lid Commissie Incomptabiliteiten Onbezoldigd december 2022-heden

TERUGBLIK op de lectorale rede van Willeke Slingerland

Hoewel 26 januari 2023 al weer even geleden is, staat die dag nog helder in ons geheugen: de lectorale rede van Willeke Slingerland, met alle feestelijke activiteiten daaromheen. Met haar kijken we terug op een zeer geslaagde middag, waarin veel oude relaties zijn versterkt en nieuwe contacten zijn gelegd.

Bekijk hier de foto’s.

Bekijk hier beneden de aftermovie.