Omgeving, Markt en Samenleving

Weerbare Democratie

Het lectoraat Weerbare Democratie richt zich op het praktijkgericht onderzoek en onderwijs waarin het functioneren van de democratische rechtsstaat centraal staat.

Democratie is geen statisch concept maar behelst een samenlevingsvorm waarin op basis van gedeelde spelregels en publieke waarden overheid, bedrijven, maatschappelijk middenveld en burger samen deze samenleving vormgeven. Een democratie wordt gekenmerkt door onder andere een grote rol voor de volksvertegenwoordiging, eerlijke verkiezingen, scheiding der machten, respect voor grondrechten, actief maatschappelijk middenveld, vrije media en een overheid die haar burgers vrij laat en tegelijkertijd beschermt.

Het lectoraat Weerbare Democratie signaleert dat er continue behoefte is om het dynamische speelveld dat onze samenleving is geworden, te duiden en ervoor te zorgen dat de kernwaarden en spelregels van de democratie geborgd blijven. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de democratie weerbaar blijft ten tijde van steeds veranderende samenwerkingsvormen tussen overheid, markt en samenleving in een tijd van blijvende demografische en geografische ontwikkelingen en continue technologische innovatie?

De onderzoekers van dit lectoraat doen onderzoek, verzorgen onderwijs en training vanuit het idee dat een vraagstuk nooit op zichzelf staat, maar enkel begrepen kan worden aan de hand van een multidisciplinaire systeembenadering. Hierbij benutten zij de gezamenlijke expertise en disciplines vanuit het recht, de ethiek, de economie, de bedrijfskunde, de bestuurskunde, de criminologie en overige gedragswetenschappen om te begrijpen hoe een vraagstuk heeft kunnen ontstaan. Naast het kunnen duiden achteraf, is deze benadering bijzonder effectief om bij nieuwe beleids- en of ontwerpkeuzes vooraf de systeemwerking goed te doordenken.

Onze kennis en ervaring ligt op het terrein van:

  • Organiseren van goed bestuur, compliance en integriteit
  • Implementeren van legal management
  • Organiseren van beleidsbemiddeling en belangenbescherming
  • Verbeteren van samenwerking binnen het sociaal domein
  • Voorkomen en bestrijden van fraude, corruptie en witwassen.

Netwerk-ontaarding

Wat is netwerkontaarding?
Hoe kun je herkennnen dat je netwerk aan het ontaarden is?

In deze video kom je meer te weten over verschillende soorten netwerken, netwerk-ontaarding en hoe je tijdig kunt herkennen dat het netwerk aan het ontaarden is.

Bekijk de video Netwerkontaarding >

Albania CAPI: Partner in consortium to contribute to promote integrity in Albanian society via collective actions.

City Deal Kennis Maken: Burgerschapsvorming in een interdisciplinaire leeromgeving.

DG HOME FRAMEWORK: Consultancy, technical assistance and support in the field against corruption at subcontractor of ECORYS.

DIALOGIC: Domeinoverstijgende fraude, in opdracht van Dialogic ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeente Eindhoven: Implementeren netwerkbewustzijn bij het programma Weerbare Overheid.

LRCC: Network on Local Corruption Correspondents for the European Commission at subcontractor of PwC.

NIS-Aruba: Onderzoek naar het Nationaal Integriteitssysteem van Aruba met gebruikmaking van de methodologie van Transparency International.

NUFFIC NICHE: project ‘Supporting the transition process and good governance in Yemen’. Youth Leadership Development Foundation (YLDF) and Saferworld.

NUFFIC NICHE: ‘Palestinian Territories Capacity Building in Higher Legal Education’. Centre of International Law Cooperation, University of Utrecht, VU University Amsterdam and MDF Consultancy.

Regeldruk: Onderzoek in opdracht van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat naar de ervaren werkdruk onder mkb-bedrijven.

RES:  Onderzoek Regionale Democratie in de Energietransitie in samenwerking met Universiteit Wageningen en Common Eye in opdracht van Provincie Overijssel.

SPACE53: intensiveren van verbindingen tussen bedrijven die werken met onbemande systemen met een focus op drones, in samenwerking met het lectoraat Mechatronica en de UT.

VERBIND: Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse. The Data Tales Consortium.

 

 

Het lectoraat Weerbare Democratie is onderdeel van het economisch domein binnen Saxion en werkt onder andere samen met het Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid, het Lectoraat Waarde van Reclasseren en de opleidingen HBO-Rechten, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Security Management / Integrale Veiligheidskunde en Sociaal Juridische Dienstverlening.

Evenementen van dit lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Het team

Groepsfoto van het team van Weerbare Democratie

Het team van lectoraat Weerbare Democratie

Monique Booijink

Drs. Monique Booijink

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Frank Diepenmaat

Dr. Frank Diepenmaat

Hoofddocent / onderzoeker

LinkedIn
Lesley Fisscher

Mr. Lesley Fisscher

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Thomas Riemersma

Mr. Thomas Riemersma

Docent / onderzoeker

LinkedIn
Gretha_230706_134sq.jpg

Gretha Stelpstra

Medewerker onderzoek en onderwijs

06 - 4704 3158 LinkedIn
Max_230706_sq1.jpg

Max van Tongeren

Docent/ onderzoeker

088 - 019 4047 LinkedIn
Marleen Visser 2021.jpg

Marleen Visser MSc.

Docent/ onderzoeker

06 - 2262 0559 LinkedIn
Detlef Wagenaar.jpg

Dr. Detlef Wagenaar

Docent/ onderzoeker Ethiek & Technologie en Weerbare Democratie

06 - 1072 2632 LinkedIn