Omgeving, Markt en Samenleving

Weerbare Democratie

Het lectoraat Weerbare Democratie richt zich op het praktijkgericht onderzoek en onderwijs waarin het functioneren van de democratische rechtsstaat centraal staat. We hanteren binnen onze projecten de volgende drie basisvragen: ♦ Mag het? (rechtmatigheid) ♦ Werkt het? (doelmatigheid) ♦ Moeten we het willen? (wenselijkheid)

Democratie is geen statisch concept maar behelst een samenlevingsvorm waarin op basis van gedeelde spelregels en publieke waarden overheid, bedrijven, maatschappelijk middenveld en burger samen deze samenleving vormgeven. Een democratie wordt gekenmerkt door onder andere een grote rol voor de volksvertegenwoordiging, eerlijke verkiezingen, scheiding der machten, respect voor grondrechten, actief maatschappelijk middenveld, vrije media en een overheid die haar burgers vrij laat en tegelijkertijd beschermt.

Het lectoraat Weerbare Democratie signaleert dat er continue behoefte is om het dynamische speelveld dat onze samenleving is geworden, te duiden en ervoor te zorgen dat de kernwaarden en spelregels van de democratie geborgd blijven. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de democratie weerbaar blijft ten tijde van steeds veranderende samenwerkingsvormen tussen overheid, markt en samenleving in een tijd van blijvende demografische en geografische ontwikkelingen en continue technologische innovatie?

Onze onderzoekslijnen

1. Goed bestuur en integriteit
Binnen deze onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betekenis geven aan goed bestuur en integriteit.
Wij kijken hierbij naar structuur- en cultuuraspecten. Naast aandacht voor beleid en cultuur is er speciale aandacht voor het netwerkbewustzijn van professionals. Ons onderzoek richt zich onder meer op het versterken van de representatieve democratie.

2. Ondermijning en Financieel economische criminaliteit (FINEC)
Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken wij hoe ondermijning en financiële economische criminaliteit bestreken en voorkomen kunnen worden.
Hierbij kijken wij naar de weerbaarheid van organisaties en beroepsgroepen en de wijze waarop er publiek-privaat wordt samengewerkt in de bestrijding van o.a. fraude, corruptie en witwassen.

3. Samenleving en participatie
Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar de wijze waarop belangen behartigd worden in beleid, uitvoering en rechtsbescherming.
Wij richten ons hier op zoveel mogelijk realiseren van gelijke startposities van deelnemers in besluitvorming. Dit doen we door 'straat' en 'staat' in de praktijk bij elkaar te brengen en door studenten toe te rusten via burgerschapsonderwijs. Ons onderzoek richt zich onder meer op het versterken van de maatschappelijke democratie.

Lopende projecten Onderzoekslijn 1: Goed bestuur en integriteit

Weerbaarheidsscan decentrale en centrale overheid
(diverse publicaties hieromtrent)

Netwerkbewustzijn in beleid en cultuur.

Wat is netwerkontaarding?
Hoe kun je herkennnen dat je netwerk aan het ontaarden is?

In deze video kom je meer te weten over verschillende soorten netwerken, netwerk-ontaarding en hoe je tijdig kunt herkennen dat het netwerk aan het ontaarden is.

Bekijk de video Netwerkontaarding >

Lopende projecten Onderzoekslijn 2: Ondermijning en FINEC

Onderzoek naar poortwachtersrollen in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) in de financiële en niet-financiële sector.

Onderzoeken naar misbruik van zorggelden binnen de Wmo en de Jeugdwet
- binnen de 14 Twentese gemeenten
- met bonafide zorgaanbieders

Lopende projecten Onderzoekslijn 3: Samenleving en participatie

Onderzoek naar participatie van senioren in de gemeente Enschede

Citydeal Kennismaken t.b.v. de gemeente Deventer

Grip op polarisatie

Overkoepelende projecten

Internationaal: diverse projecten met universiteiten van Finland, Kosovo en Albanië

Post-hbo opleiding voor Rijksrecherche

VERBIND: Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse. The Data Tales Consortium.

 

Het lectoraat Weerbare Democratie is betrokken bij de volgende opleidingen:

Academie Bestuur, Recht en Ruimte:

  • Curriculuminnovatie
  • PhD
  • Master
  • Minoren
  • Modules
  • Lab-opdrachten
  • Afstudeerders

Relevante samenwerkingen binnen Saxion:

Evenementen van dit lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Het team

Groepsfoto van het team van Weerbare Democratie

Het team van lectoraat Weerbare Democratie

Egbert Stolk.jpg

Egbert Stolk

Associate lector Weerbare Democratie / Duurzame Maatschappelijke Gebiedsontwikkeling

+31880191001 Profiel LinkedIn
Monique Booijink

Drs. Monique Booijink

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Frank Diepenmaat

Dr. Frank Diepenmaat

Hoofddocent / onderzoeker

LinkedIn
Thomas Riemersma

Mr. Thomas Riemersma

Docent / onderzoeker

LinkedIn
Gretha_230706_134sq.jpg

Gretha Stelpstra

Medewerker onderzoek en onderwijs

06 - 4704 3158 LinkedIn
Max_230706_sq1.jpg

Max van Tongeren, MCs

Docent/ onderzoeker

088 - 019 4047 LinkedIn
Marleen_230706_sq.jpg

Marleen Visser MSc.

Docent/ onderzoeker

06 - 2262 0559 LinkedIn
Detlef Wagenaar.jpg

Dr. Detlef Wagenaar

Docent/ onderzoeker Ethiek & Technologie en Weerbare Democratie

06 - 1072 2632 LinkedIn
Caroline_Lettinga_2023.jpg

Caroline Lettinga

Lectoraatondersteuner

06 - 5170 2395 LinkedIn