Omgeving, Markt en Samenleving

Weerbare Democratie

Het lectoraat Weerbare Democratie richt zich op het praktijkgericht onderzoek en onderwijs waarin het functioneren van de democratische rechtsstaat centraal staat.

Democratie is geen statisch concept maar behelst een samenlevingsvorm waarin op basis van gedeelde spelregels en publieke waarden overheid, bedrijven, maatschappelijk middenveld en burger samen deze samenleving vormgeven. Een democratie wordt gekenmerkt door onder andere een grote rol voor de volksvertegenwoordiging, eerlijke verkiezingen, scheiding der machten, respect voor grondrechten, actief maatschappelijk middenveld, vrije media en een overheid die haar burgers vrij laat en tegelijkertijd beschermt.

Het lectoraat Weerbare Democratie signaleert dat er continue behoefte is om het dynamische speelveld dat onze samenleving is geworden, te duiden en ervoor te zorgen dat de kernwaarden en spelregels van de democratie geborgd blijven. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de democratie weerbaar blijft ten tijde van steeds veranderende samenwerkingsvormen tussen overheid, markt en samenleving in een tijd van blijvende demografische en geografische ontwikkelingen en continue technologische innovatie?

De onderzoekers van dit lectoraat doen onderzoek, verzorgen onderwijs en training vanuit het idee dat een vraagstuk nooit op zichzelf staat, maar enkel begrepen kan worden aan de hand van een multidisciplinaire systeembenadering. Hierbij benutten zij de gezamenlijke expertise en disciplines vanuit het recht, de ethiek, de economie, de bedrijfskunde, de bestuurskunde, de criminologie en overige gedragswetenschappen om te begrijpen hoe een vraagstuk heeft kunnen ontstaan. Naast het kunnen duiden achteraf, is deze benadering bijzonder effectief om bij nieuwe beleids- en of ontwerpkeuzes vooraf de systeemwerking goed te doordenken.

Onze kennis en ervaring ligt op het terrein van:

  • Organiseren van goed bestuur, compliance en integriteit
  • Implementeren van legal management
  • Organiseren van beleidsbemiddeling en belangenbescherming
  • Verbeteren van samenwerking binnen het sociaal domein
  • Voorkomen en bestrijden van fraude, corruptie en witwassen

Netwerk-ontaarding

Wat is netwerkontaarding?
Hoe kun je herkennnen dat je netwerk aan het ontaarden is?

In deze video kom je meer te weten over verschillende soorten netwerken, netwerk-ontaarding en hoe je tijdig kunt herkennen dat het netwerk aan het ontaarden is.

Bekijk de video Netwerkontaarding.

Albania CAPI: Partner in consortium to contribute to promote integrity in Albanian society via collective actions.

City Deal Kennis Maken: Burgerschapsvorming in een interdisciplinaire leeromgeving.

DG HOME FRAMEWORK: Consultancy, technical assistance and support in the field against corruption at subcontractor of ECORYS.

DIALOGIC: Domeinoverstijgende fraude, in opdracht van Dialogic ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeente Eindhoven: Implementeren netwerkbewustzijn bij het programma Weerbare Overheid.

LRCC: Network on Local Corruption Correspondents for the European Commission at subcontractor of PwC.

NIS-Aruba: Onderzoek naar het Nationaal Integriteitssysteem van Aruba met gebruikmaking van de methodologie van Transparency International.

NUFFIC NICHE: project ‘Supporting the transition process and good governance in Yemen’. Youth Leadership Development Foundation (YLDF) and Saferworld.

NUFFIC NICHE: ‘Palestinian Territories Capacity Building in Higher Legal Education’. Centre of International Law Cooperation, University of Utrecht, VU University Amsterdam and MDF Consultancy.

Regeldruk: Onderzoek in opdracht van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat naar de ervaren werkdruk onder mkb-bedrijven.

RES:  Onderzoek Regionale Democratie in de Energietransitie in samenwerking met Universiteit Wageningen en Common Eye in opdracht van Provincie Overijssel.

SPACE53: intensiveren van verbindingen tussen bedrijven die werken met onbemande systemen met een focus op drones, in samenwerking met het lectoraat Mechatronica en de UT.

VERBIND: Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse. The Data Tales Consortium.

 

 

Het lectoraat Weerbare Democratie is onderdeel van het economisch domein binnen Saxion en werkt o.a. samen met het Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid en het Lectoraat Waarde van Reclasseren en de opleidingen HBO-Rechten, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Security Management/ Integrale Veiligheidskunde en Sociaal Juridische Dienstverlening.

Publicaties zijn te vinden via de HBO - Kennisbank

Uitgelicht:
Ervaringen studenten bij het Nuffic - Jemen project

Evenementen van dit lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Lectoraat WD Team.jpg

Het team van lectoraat Weerbare Democratie

Het team

Willeke Slingerland

Mr. dr. Willeke Slingerland

Lector Weerbare Democratie

Willeke Slingerland (lector) linkedin
Monique Booijink

Drs. Monique Booijink

Docent/ onderzoeker

linkedin
Joyce te Bos.jpg

Joyce te Bos MSc.

Projectleider

088 - 019 4690 linkedin
Frank Diepenmaat

Dr. Frank Diepenmaat

Docent / onderzoeker

linkedin
Lesley Fisscher

Mr. Lesley Fisscher

Docent/ onderzoeker

linkedin
Robin van Halderen.jpg

Robin van Halderen PhD

Docent/onderzoeker

088 - 019 4469
Alan Kabki

Dr. Alan Kabki

Docent/onderzoeker

06 - 2255 1539 linkedin
Renske de Leeuw - vierkant.jpg

Dr. Renske de Leeuw

Onderzoeker

linkedin
Thomas Riemersma

Mr. Thomas Riemersma

Docent / onderzoeker

linkedin
Gerry Stegeman.jpg

Drs. Gerry Stegeman

Docent / onderzoeker

0629040509 linkedin
Ben den Tuinder.jpg

Mr. Ben den Tuinder

Docent / onderzoeker

06-20245827 linkedin
Detlef Wagenaar.jpg

Dr. Detlef Wagenaar

Docent/Onderzoeker Ethiek & Technologie en Weerbare Democratie

06-10722632 linkedin
Annemarijn Walberg

Dr. Annemarijn Walberg

Onderzoeker

0657140848