Omgeving, Markt en Samenleving

Het lectoraat Weerbare Democratie richt zich op het praktijkgericht onderzoek en onderwijs waarin het functioneren van de democratische rechtsstaat centraal staat.

Democratie is geen statisch concept maar behelst een samenlevingsvorm waarin op basis van gedeelde spelregels en publieke waarden overheid, bedrijven, maatschappelijk middenveld en burger samen deze samenleving vormgeven. Een democratie wordt gekenmerkt door onder andere een grote rol voor de volksvertegenwoordiging, eerlijke verkiezingen, scheiding der machten, respect voor grondrechten, actief maatschappelijk middenveld, vrije media en een overheid die haar burgers vrij laat en tegelijkertijd beschermt.

Het lectoraat Weerbare Democratie signaleert dat er continue behoefte is om het dynamische speelveld dat onze samenleving is geworden, te duiden en ervoor te zorgen dat de kernwaarden en spelregels van de democratie geborgd blijven. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de democratie weerbaar blijft ten tijde van steeds veranderende samenwerkingsvormen tussen overheid, markt en samenleving in een tijd van blijvende demografische en geografische ontwikkelingen en continue technologische innovatie?

De onderzoekers van dit lectoraat doen onderzoek, verzorgen onderwijs en training vanuit het idee dat een vraagstuk nooit op zichzelf staat, maar enkel begrepen kan worden aan de hand van een multidisciplinaire systeembenadering. Hierbij benutten zij de gezamenlijke expertise en disciplines vanuit het recht, de ethiek, de economie, de bedrijfskunde, de bestuurskunde, de criminologie en overige gedragswetenschappen om te begrijpen hoe een vraagstuk heeft kunnen ontstaan. Naast het kunnen duiden achteraf, is deze benadering bijzonder effectief om bij nieuwe beleids- en of ontwerpkeuzes vooraf de systeemwerking goed te doordenken.

Onze kennis en ervaring ligt op het terrein van:

  • Organiseren van goed bestuur, compliance en integriteit
  • Implementeren van legal management
  • Organiseren van beleidsbemiddeling en belangenbescherming
  • Verbeteren van samenwerking binnen het sociaal domein
  • Voorkomen en bestrijden van fraude, corruptie en witwassen

Nieuws van dit lectoraat

VERBIND: Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse. The Data Tales Consortium.

NUFFIC NICHE: ‘Palestinian Territories Capacity Building in Higher Legal Education’. Centre of International Law Cooperation, University of Utrecht, VU University Amsterdam and MDF Consultancy.

NUFFIC NICHE: project ‘Supporting the transition process and good governance in Yemen’. Youth Leadership Development Foundation (YLDF) and Saferworld.

LRCC: Network on Local Corruption Correspondents for the European Commission at subcontractor of PwC.

DIALOGIC: Domeinoverstijgende fraude, in opdracht van Dialogic ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

DG HOME FRAMEWORK: Consultancy, technical assistance and support in the field against corruption at subcontractor of ECORYS

SPACE53: intensiveren van verbindingen tussen bedrijven die werken met onbemande systemen met een focus op drones, in samenwerking met het lectoraat Mechatronica en de UT.

Het lectoraat Weerbare Democratie is onderdeel van het economisch domein binnen Saxion en werkt o.a. samen met het Lectoraat Risicosamenleving en het Lectoraat waarde van Reclasseren en de opleidingen HBO-Rechten, Bedrijfskunde, Security Management/ Integrale Veiligheidskunde en Sociaal Juridische Dienstverlening.

Evenementen van dit lectoraat

Het team

Willeke Slingerland

Dr. Willeke Slingerland

Lector

LinkedIn
Monique Booijink

Drs. Monique Booijink

Docent/ onderzoeker

LinkedIn
Frank Diepenmaat

Dr. Frank Diepenmaat

Docent / onderzoeker

Annemarijn Walberg

Dr. Annemarijn Walberg

Senior onderzoeker

0657140848 LinkedIn
Patricia Wiebinga

Drs. ing. Patricia Wiebinga

Docent / onderzoeker

LinkedIn
geen foto beschikbaar

Mr. Thomas Riemersma

Docent / onderzoeker

LinkedIn