Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede (SIBA)

Omschrijving

De Werkplaatsen Sociaal Domein Utrecht, Twente en Nijmegen ontwikkelden gezamenlijk een werkwijze voor vrijwilligers en professionals voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. Belangrijke inspiratiebron hierbij vormde de in Vlaanderen ontwikkelde aanpak Bind-Kracht: een integrale en krachtgerichte benadering van armoede (Vansevenant, Driessens & Van Regenmortel, 2009). Tevens werd geput uit de werkwijze die eerder door de werkplaatsen is ontwikkeld voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van eenzaamheid. De ontwikkelde werkwijze moest professionals, vrijwilligers en mensen in armoede met elkaar in gesprek brengen. Er zijn ontmoetingen georganiseerd waarin mensen geholpen werden om ervaringen en verhalen te delen en armoede vanuit een ander perspectief te bekijken.

De werkwijze had als doel bij te dragen aan het duurzaam tegengaan van armoede door: 

  1. Beroepskrachten en vrijwilligers te helpen om vanuit een open houding in gesprek te gaan met mensen in armoede over hoe zij hun situatie beleven;  
  2. Mensen in armoede de mogelijkheid te bieden vanuit een situatie van gelijkwaardigheid hun verhaal te doen; en
  3. De kiem te leggen voor lokale netwerken van beroepskrachten, vrijwilligers en mensen met ervaringskennis rond het thema armoede.

Doel

Het doel van de werkwijze was het veranderen van het perspectief van mensen die in armoede leven. Namelijk van een perspectief waarin armoede vanzelfsprekend lijkt, naar een perspectief waarin er mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. Tevens had het project impact op het handelen van vrijwilligers en professionals door het verminderen van handelingsverlegenheid. Zij leerden armoede te signaleren, bespreekbaar te maken en een rol te spelen in het doorbreken van armoede.

Om die handelingsverlegenheid te verminderen, werd samen met lokale projectgroepen in drie regio’s een werkwijze ontwikkeld, getest en aangepast die overdraagbaar is naar andere regio’s.

Output van het project is:

  • een Gids voor ontmoetingen;
  • een Verdieping met de theoretische onderbouwing; en 
  • een kwartet waarmee je op een laagdrempelige manier het gesprek over armoede kunt aangaan.

Voor meer informatie zie https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/gids-armoede-doorbreek-je-niet-alleen

Opdrachtgever

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Financiering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Partners

Hogeschool Utrecht, Saxion hogeschool (Impuls)

Looptijd

1-06-2019 tot 30-10-2021

Meer weten?

Ellen Oosterkamp-Szwajcer

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1907 3957 LinkedIn
Profielfoto van Ben Boksebeld in lichte schoolaula

Ben Boksebeld

MSc, Docent/onderzoeker

06 - 8290 0624 LinkedIn