timberhaaker.jpg

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

+31 6 20956717 Link

Bedrijven en organisaties moeten voortdurend hun business model innoveren, in anticipatie op ontwikkelingen in technologie en maatschappij, om duurzaam relevant en van waarde te zijn.

Nieuwe (digitale) technologie biedt geweldige mogelijkheden. De kunst is om met technologische innovatie ook echt iets van waarde te creëren voor klanten of cliënten, voor gebruikers, maatschappij en eigen organisatie. Daarvoor is een levensvatbaar business model essentieel, een beschrijving van hoe je met die technologie waarde creëert. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe die nieuwe business modellen eruit kunnen zien en hoe ze ontworpen kunnen worden:

  • Methoden en tools voor business model innovatie
  • Business model stress testing & roadmapping
  • Nieuwe business modellen voor circulaire economie
  • Nieuwe business modellen voor servitization in smart industry
  • Scenario analyse